Exclusief uitje voor Dagelijks Bestuur AJF

Op uitnodiging van Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Arno Brok stapten AJF bestuurders van het Dagelijks Bestuur afgelopen week aan boord van Statenjacht ‘Friso’.  De boeier, genoemd naar koning Friso, speelt  een belangrijke rol in de activiteiten van de provincie en is een prima plek voor een goed gesprek met elkaar. Onder bijzonder goede weersomstandigheden heeft het AJF bestuur genoten van een mooie zonnige dag op het water. Na de vaartocht stond de barbecue voor ons klaar. Gedeputeerde Douwe Hoogland was hier ook bij aanwezig. De mix van zeilen op het Friese water en vergaderen, is een gouden combinatie. Hartelijk dank voor deze waardevolle dag!

 

AJO sluit zich aan bij de AJF

Agrarische Jongeren Ooststellingwerf (AJO) heeft zich onlangs aangesloten bij de Agrarische Jongeren Friesland. De AJF zet zich in voor de belangen van alle agrarische jongeren in Friesland. Daar hoort nu het zuidoosten van onze provincie ook bij. Ooststellingwerf maakt samen met Weststellingwerf deel uit van de Stellingwerven en vormen een gebied in het oosten van Friesland, ten zuidoosten van de rivier de Kuinder. Het huidige bestuur van de AJO is blij met deze samenwerking!

Bestuur AJO
V.l.n.r. Lisanne de Boer, Jeroen van der Hoef, Janine Gorter, Claudia Doornebal, Wilco Eggenkamp en Derk Veenstra

 

Te koop sticker: Makelaardij Van der Wal via webshop

Het begon klein… maar is inmiddels uitgelopen naar (bijna) heel Friesland.
Door de grote vraag naar deze Te Koop stickers en de logistieke klus die we hebben ervaren in Friesland, hebben we met spoed een webshop aangemaakt voor toekomstige bestellingen.

De genoemde prijs (€28,95 excl. btw.) is inclusief verpakking- en verzendkosten.

Ieder kan hier zelf eenvoudig zijn/haar eigen sticker bestellen. Wil je grote aantallen bestellen? Neem dan even contact op.

Doe mee en laat je horen!

Webshop: Van der Wal Makelaardij

ACTIE DAG 22 juni

Actie 22 juni

Jonge boeren en tuinders op voeren actie op 22 juni! Niet om de boel te slopen of de samenleving lam te leggen, maar voor realistische opgaven en vooral helderheid over een toekomstperspectief!

Daarbij vragen wij de overheid om duidelijk te zijn over de toekomstige kaders voor boeren en tuinders. Wij strijden voor onze toekomst als voedselproducent en landschapsbeheerder. Wij zijn zeer ambitieus en onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem.

Jonge boeren richten Makelaardij Van der Wal op

Met dank aan de stikstofcrisis en de daarbij beschikbaar gestelde opkoopregeling heeft Makelaardij Van der Wal veel agrarisch vastgoed in handen kunnen krijgen. Het aanbod bestaat uit losse kavels, natuurgronden, gronden ter belegging, complete melkveebedrijven, maar ook akkerbouw en zelfs maneges.

Lees hier meer over Makelaardij Van der Wal of bekijk het gehele aanbod en laat je inspireren door de verkoopvideo’s en -foto’s van de agrarisch ondernemers!

#WijWillentoekomst #nederlandisgeenkleurplaat

BRANDBRIEF | Fries Landbouw Collectief over ‘de Fryske Oanpak’ omtrent stikstofdossier

Onlangs stuurde onze voorzitter Hendrik Galema namens het Friese Landbouw Collectief een brandbrief naar het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten van de Provincie Fryslân over ‘de Fryske Oanpak’ van het stikstofdossier. 

Lees hier de brandbief:
Brandbrief Stikstof Fries Landbouw Collectief richting Provinsje Fryslan

Lees hier de reactie van de Provincie Fryslân op de brandbrief:
Reactie Provincie Fryslan richting landbouwcollectief

Succesvolle ALV AJF

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) willen wij graag alle aanwezige leden, sponsors en relaties bedanken voor hun komst en actieve en waardevolle bijdrage aan onze algemene ledenvergadering gisteravond bij Kaffee Bergsma in Easterein. Tijdens deze vergadering zijn een aantal formele punten besproken en goedgekeurd, waaronder de financiën en de statutenwijziging.

Ook hebben we afscheid genomen van twee bestuurders; onze creatieve aanpakker Jantine Akkerman en akkerbouwer Foppe Sinnema. Namens het DB heeft voorzitter Hendrik Galema deze bestuurders bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Gelukkig blijven we niet alleen achter. Akkelien Hettinga en Nynke Broersma gaan het DB versterken, zij hebben zich gisteravond voorgesteld en ook in de Efkes Buorkje kun je kennismaken met deze twee enthousiaste jonge boerinnen uit Friesland. Zo blijven we ons met elkaar inzetten voor de mooiste sector!

Eerder op de dag kregen wij helaas bericht dat Caroline van der Plas net als in maart  door ziekte niet aanwezig kon zijn, erg jammer, maar na een rondje bellen hebben we gelukkig een waardige vervanger kunnen vinden! NAJK voorzitter Roy Meijer heeft  lastminute een goeie presentatie gegeven over NAJK en alles wat daar mee samenhangt.
Er was veel ruimte voor vragen.
Na het officiële gedeelte was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Sipke de Boer!

AJF | ALV en voorgestelde statutenwijziging

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal op maandag 2 mei 2022 plaats vinden bij Restaurant Bergsma te Easterein. Alle AJF leden zijn hiervoor uitgenodigd.

De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur, inloop 19.45 uur.

In verband met nieuwe regelgeving is het voor de AJF van belang dat de statuten dit kalenderjaar 2022 worden aangepast. Het dagelijks bestuur is voornemens de huidige statuten te wijzigen. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering brengen we de nieuwe statuten ter stemming. Deze nieuwe statuten liggen hierbij ter inzage.

Concept akte statutenwijziging AJF wv 140422