Zorg voor weide- en akkervogels niet vrijblijvend

Nog even en dan barst het broedseizoen van veel weide- en akkervogels weer los. Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor de meeste boeren is de motivatie om dat te doen een vanzelfsprekendheid en is er geen aansturing nodig.

Voor boeren die die motivatie niet in de genen hebben, is de bescherming van weide- en akkervogels evenwel niet vrijblijvend. Op basis de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming), hebben boeren een zorgplicht ten aanzien van de beschermde vogels. Dat houdt kort gezegd in dat boeren er verantwoordelijk voor zijn dat zij voorafgaand aan werkzaamheden (laten) verkennen of er broedende weidevogels aanwezig zijn en dat vogels, nesten en kuikens bij de uitvoering van werkzaamheden worden beschermd. Indien die inzet niet wordt gepleegd, kan de provincie handhavend optreden.

Om bij die handhaving vandaan te blijven maar ook omdat de landbouwpartijen in Fryslân overtuigd zijn van de meerwaarde van een aanpak vanuit de sector zelf, zijn wij onderling en met de provincie het ‘Afsprakenkader akker- en weidevogels’ overeengekomen. Vanuit deze afspraken zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

In de komende periode voorzien wij onze leden wekelijks van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.

Wij wensen jou een succesvol groei- en broedseizoen toe!

Spinder verlengt sponsorcontract AJF

Spinder Draagt bij aan Toekomst AJF 🤠

Op vrijdag 26 januari bekrachtigden Rudmer Hilverda van Spinder en Dagelijks Bestuurders Akkelien Hettinga en Nynke Broersma een belangrijk moment: de verlenging van het sponsorcontract. Agrarische Jongeren Friesland is verheugd dat Spinder Dairy Housing Concepts zich opnieuw verbind aan de toekomst van jonge boeren in Fryslân! Deze ondertekening  symboliseert ook een sterke band tussen Spinder en de Agrarische Jongeren Friesland. Wij gaan met elkaar inzetten op voortzetting van ondersteuning, groei en bloei voor de agrarische jongeren in de komende jaren. Hun toewijding aan innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector komt tot uiting in deze verlenging van het sponsorcontract. Door samen te werken, bouwen we aan een toekomst waarin kennis, ervaring en vooruitgang hand in hand gaan.

🌱 Samen Vooruit, Samen Sterk! 🚜💚

Kennismakingsgesprek AJF met gedeputeerden

Op woensdag 27 januari maakte het dagelijks bestuur kennis met een groot deel van het college: Femke Wiersma, Eke Folkerts en Friso Douwstra. Bij deze kennismaking, waarbij een voorstelronde overigens door de vele bekende aanwezigen overbodig was, bespraken we diverse actuele thema’s in de landbouw. Samen met bestuurders van de AJO waren wij te gast bij AJF lid Sanne Graafstra van Agro Graafstra en bij ‘De koeien van Sinnige’ die ons meenamen in hun verhaal over de impact die beleid op hun bedrijven heeft. Beide bedrijven zijn bezig met duurzaam agrarisch ondernemen. Uitvoerig is het verlies van derogatie, afbouw gewasbeschermingsmiddelen en het Fries Programma Landelijk Gebied besproken. Uit de gesprekken bleek dat de gedeputeerden goed op de hoogte zijn.

We zijn dankbaar voor de tijd die ze genomen en waarderen de betrokkenheid van de gedeputeerden bij de toekomst van de landbouw en specifiek de belangen van jonge boeren. Dit zal zeker bijdragen aan een goede samenwerking en het bespreken van belangrijke kwesties in de toekomst.

Voor Friso Douwstra zal de dag onvergetelijk zijn; hij begaf zich tot grote hoogtes tijdens een ritje met de gloednieuwe zelfrijdende spuit voor het toepassen van plantenvoeding en biologische gewasbeschermers.

Alfa verlengt opnieuw sponsorcontract AJF

Alfa Accountants en Adviseurs heeft gisteren de sponsorovereenkomst met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd. Het verlengen van het sponsorschap met Alfa Accountants voor nog eens 3 jaar is een geweldige steun voor AJF. Het is duidelijk dat ze zich toewijden aan het ondersteunen van de jonge boeren in Friesland. Dit partnerschap is essentieel en deze bijdrage heeft een grote impact op het mogelijk maken van onze initiatieven en programma’s ten behoeve van agrarische jongeren in Fryslân.

AJF is trots dat Alfa Accountants zich weer wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland.

Jelmer Sietzema (Alfa) en Akkelien Hettinga (AJF)

 

 

Provinsje Fryslân enthousiast over landbouwparagraaf Friese landbouwpartijen

Als AJF zijn we vanaf het begin betrokken bij het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). In maart j.l. waren Maurits en Hendrik middels een vierdaagse werksessie betrokken bij de opstart die uiteindelijk resulteerde in een eerste versie. Deze is op 1 juli door de provincie aangeleverd bij het Rijk.

De doelstellingen voor stikstof, klimaat en water waren overduidelijk maar als Friese landbouwpartijen misten we een visie, een richting en een kader voor de landbouw. Dit heeft ons doen besluiten om samen met een aantal andere landbouwpartijen een landbouwparagraaf te schrijven met de ambitie deze aan te laten haken aan het FPLG.

Dit document is door landbouwgedeputeerde Femke Wiersma met enthousiasme in ontvangst genomen met de toezegging dat wij op korte termijn reactie zullen ontvangen.

De landbouwparagraaf is hier te lezen:

Perspectiefversie

AJF Sponsorbijeenkomst groot succes!

Donderdag 14 september organiseerden wij een netwerkbijeenkomst voor alle sponsoren en relaties van de AJF. Met 26 personen kwamen we samen bij ‘Het Buiten-Land’ Pitch & Putt in Leeuwarden. Na de koffie & thee hebben we eerst de afslag en het putten geoefend, waarna we verdeeld in groepjes 9 holes hebben gespeeld. Voor vele een eerste kennismaking met Golf, maar hartstikke leuk om met elkaar te doen.

Aansluitend stond er een lekkere lunch klaar waarbij genoeg ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. We kijken terug op een geslaagde en sportieve bijeenkomst. AJF kan zich mede dankzij haar partners ontwikkelen en ontplooien tot een professionele organisatie voor de jonge boeren in Friesland en zijn daar ontzettend dankbaar voor.

 

 

 

 

AJF afdelingbestuurders maakt kennis met GreenInclusive

Een inspirerende avond met AJF partner GreenInclusive
Met trots verwelkomde GreenInclusive de afdelingsbestuurders van AJF op de proeflocatie in Nieuwehorne. Een geweldige bijeenkomst waarbij gedreven bestuursleden van onze 19 verschillende afdelingen bij elkaar kwamen om verenigingszaken met elkaar te delen en vervolgens kennis te maken met hun nieuwe partner GreenInclusive. Een waardevolle avond, ook om te horen hoe GreenInclusive bouwt aan waardeketens, samenwerkingen en kijkt welke kansen er liggen voor een toekomstbestendige Friese landbouwsector.
Hoogtepunt van de avond was de praktijkdemonstratie van het maaien van vezelhennep. Op het proefveld in het prachtige Nieuwehorne lieten ze zien hoe deze veelbelovende teelt en oogstmethode in zijn werk gaat.