Grutsk op ús greidefûgels

Om een impuls te geven aan de aandacht voor akker- en weidevogels in Fryslân, is enkele jaren terug het initiatief genomen voor een project onder de welluidende naam “Grutsk op ús greidefûgels” . Het is een samenwerking van BFVW en diverse andere partijen die de akker- en weidevogels een warm hart toedragen. Vanuit de landbouw zijn agrarische collectieven / BoerenNatuur Fryslân, LTO Noord, wij als AJF en de loonwerkorganisatie Cumela in dit initiatief betrokken.

In de context van aandacht voor akker- en weidevogels ligt er in diverse opzichten een dwarsverband met het zogenoemde “afsprakenkader akker- en weidevogels” dat de agrarische sector heeft opgesteld om haar verantwoordelijkheid in dit thema te nemen.

De website van “Grutsk” https://grutskopusgreidefugels.nl/ biedt toegang tot veel informatie die handig kan zijn bij het in de praktijk brengen van zorg voor de akker- en weidevogels. Hier worden de acties besproken die “grutsk” ieder jaar uit rolt en kan je je aanmelden om in die acties te participeren.
Ook is het een platform dat de samenwerking tussen landbouwers en vogelwachten stimuleert. Zo is er via de link: https://www.friesevogelwachten.nl/nl/vogelwachten/zoek-je-vogelwacht een mogelijkheid om het contact te leggen met vogelwachten en nazorgers die boeren kunnen helpen bij het in kaart brengen van nesten, opdat men die bij het landwerk kan ontzien. Een zeker vermeldenswaardige actie is het voornemen van enkele partijen om op 24 (Stiens) en 26 april (Oppenhuizen) een demonstratie faunavriendelijk maaien te gaan organiseren.
Aanmelden kan via de link https://www.boerennatuurfryslan.frl/nieuws/faunavriendelijk-maaien.

Vacature: beleidsmedewerker FPLG

Heb jij een flexibele instelling en scherp verstand? Heb je een voorliefde voor het Friese platteland en de toekomst van jonge agrarische ondernemers? Dan ben jij wellicht de perfecte match voor onze vereniging!

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is op zoek naar een zelfstandige
beleidsmedewerker die het dagelijks bestuur en de actieve leden binnen de verschillende Gebiedsgerichte Aanpakken komt ondersteunen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het aansluiten en meeschrijven bij gebiedsprocessen in het kader van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Ook sluit je aan bij provinciale overleggen met betrekking tot dit onderwerp. Je werkt daardoor veel samen met bestuurders en leden van de AJF, beleidsmakers en diverse betrokkenen bij gebiedsprocessen. Je hebt de juiste motivatie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst van de agrarische sector in Friesland.

De belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Actieve deelname aan gebiedsprocessen en provinciale overleggen
  • Leveren van schriftelijke en mondelinge inbreng met voldoende kennis en kwaliteit
  • Frequent contact met diverse belanghebbenden bij gebiedsprocessen, goede communicatieve vaardigheden en structuur zijn belangrijk
  • Sparren met het dagelijkse bestuur van de AJF over strategie en richting
  • Actief betrekken van de achterban: jonge boeren tot 35 jaar in Friesland

Ervaring is geen vereiste, maar de juiste motivatie en enthousiasme wel! We bieden flexibele uren (8-15 uur per week) en een marktconform ZZP salaris, dat in overleg kan worden vastgesteld. Reageren op de vacature kan tot en met 30 april 2024.

Klinkt dit als een uitdaging die bij jou past? Neem dan vandaag contact op om meer te weten te komen!

Contactpersoon: Jessica Knol
Tel: 0614940187
Email: info@ajf.najk.nl

Pamflet aangeboden aan GS

Maurits Rijpkema, dagelijks bestuurder bij de AJF bood samen met LTO Noord, namens de drie noordelijke AJK’s een actie pamflet aan tijdens het overleg met de drie gedeputeerden van het noorden en hebben daar het pamflet overhandigd. Doel: help de agrarische sector (inclusief de ketenpartijen) in de lobby om dit tij te keren.
Er is sprake van veel zorgen onder boeren en tuinders. Het wegvallen van derogatie en instellen van NV gebieden en alles dat er speelt rond de PPLG’s maakt dat veel boeren zich zorgen maken.
Wat willen we met elkaar met deze regionale oproep bereiken?
“We willen dat de provincies inzien dat een dreigende sanering in de agrarische sector met name hier in Noord-Nederland tot een kaalslag kan leiden. Dan heb je het niet alleen over boeren, maar ook over de effecten voor de verwerkende partijen in de keten, zoals de aardappelverwerkende industrie of zuivelsector. Dat kan weer gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van het platteland. Gedeputeerden kunnen juist vanuit de provincie dat dreigende probleem aankaarten in Den Haag. Het is in het belang van ons allemaal.

Spraakmakende ALV 2024

Wat een avond vol inspiratie en verrassingen op onze ALV.
Bij binnenkomst werden alle leden verwelkomd met een attentiepakketje van EasyToys, met dank aan Eric Iedema, de gepassioneerde oprichter en eigenaar van dit bedrijf. Eric deelde zijn boeiende reis naar succes en zijn opgebouwde carrière. Een presentatie vol interessante inzichten die nog lang zullen bijblijven!

Dit jaar hadden we een primeur op de ALV: de uitreiking van het allereerste Lipaai van de AJF!  De trotse winnaar is geworden: Ewout Schroder, die de allereerste ‘Gouden Nestpan’ in ontvangst mocht nemen. Een geweldige prestatie en een prachtige toevoeging aan de tradities van onze vereniging. Gefeliciteerd, Ewout!

De leden maakten ook kennis met Lisanne de Boer, unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder van de AJF! Een geweldige aanvulling voor het DB. Maar ook namen we afscheid van twee trouwe AJF-bestuurders, Veronica Brolsma en Tjebbe Oenema, die vele jaren toewijding hebben getoond. Als eerbetoon aan hun inzet hadden we een speciale verrassing: een optreden van de Menamer Feintsjes! Zij zorgden voor een onvergetelijke afsluiting, waardoor onze avond extra geslaagd werd.

 

Let op weidevogels bij het bemesten

Het eerste kievitsei is gevonden en daar waar de percelen voldoende begaanbaar zijn gaat het landwerk weer los.  Volop reden om alert te zijn op akker- en weidevogels die zich in de landerijen ophouden en daar eieren hebben liggen. In het verlengde van het zogenoemde afsprakenkader roepen de landbouworganisaties in Fryslân hun leden op om zorg te hebben voor akker- en weidevogels, in het bijzonder nu bij het bemesten van de landerijen.

In november 2021 hebben wij als AJF met belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het ontzien van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De actualiteit maakt het nodig om in dit bericht met name aandacht te vragen voor het beschermen van akker- en weidevogels bij het mestuitrijden. Dat begint met het inventariseren van nesten (al dan niet in overleg met de plaatselijke vogelwacht). Daarna is het van belang om bij de daadwerkelijke activiteiten in het land nestpannen toe te passen.  Nestpannen zijn een bewezen middel om eieren en nesten tijdens het sleepslangen te kunnen beschermen.  Melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachten kunnen nestpannen bestellen.
Via de link (https://grutskopusgreidefugels.nl/) kun je dit doen en kennis nemen van de andere acties die Grutsk opusgreidefugels op touw zet.

Verlenging Partnership met Rabobank

Afgelopen week was een hoogtepunt voor de AJF, op de boerderij van onze bestuurder Johannes van der Veer werd de verlenging van het partnership met de Rabobank officieel ondertekend. Onder de vriendelijke blik van de schapen zetten voorzitter Hendrik Galema en Siebe Meindertsma van de Rabobank hun handtekeningen onder het vernieuwde contract, waarin de afspraken voor de verdere samenwerking werden bekrachtigd.

De verlenging van deze samenwerking betekent niet alleen een voortzetting van een succesvol partnerschap maar opent ook de deuren naar nieuwe mogelijkheden. Mede dankzij de genereuze bijdrage van de Rabobank kan de AJF activiteiten organiseren die gericht zijn op het informeren van leden over actuele ontwikkelingen en kansen in de agrarische sector.

Een van de concrete initiatieven die mogelijk wordt gemaakt door deze samenwerking is het Rabo Opvolgers Perspectief. Hier krijgen leden de kans om doelgericht te werken aan de overname en toekomst van agrarische bedrijven, waardoor ondernemerschap binnen de sector wordt gestimuleerd.

Wij zijn dankbaar voor de steun van de Rabobank en kijken uit naar een goede voorzetting van onze samenwerking, waarin we gezamenlijk werken aan de groei en ontwikkeling van de agrarische sector.

Nynke (AJF) Johannes (AJF) Hendrik (AJF) Akkelien (AJF) Siebe Meindertsma (Rabobank) en Irma Hettinga (Rabobank)
Ondertekening voorzitter Hendrik Galema (AJF) en Siebe Meindertsma (Rabobank)

Zorg voor weide- en akkervogels niet vrijblijvend

Nog even en dan barst het broedseizoen van veel weide- en akkervogels weer los. Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor de meeste boeren is de motivatie om dat te doen een vanzelfsprekendheid en is er geen aansturing nodig.

Voor boeren die die motivatie niet in de genen hebben, is de bescherming van weide- en akkervogels evenwel niet vrijblijvend. Op basis de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming), hebben boeren een zorgplicht ten aanzien van de beschermde vogels. Dat houdt kort gezegd in dat boeren er verantwoordelijk voor zijn dat zij voorafgaand aan werkzaamheden (laten) verkennen of er broedende weidevogels aanwezig zijn en dat vogels, nesten en kuikens bij de uitvoering van werkzaamheden worden beschermd. Indien die inzet niet wordt gepleegd, kan de provincie handhavend optreden.

Om bij die handhaving vandaan te blijven maar ook omdat de landbouwpartijen in Fryslân overtuigd zijn van de meerwaarde van een aanpak vanuit de sector zelf, zijn wij onderling en met de provincie het ‘Afsprakenkader akker- en weidevogels’ overeengekomen. Vanuit deze afspraken zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

In de komende periode voorzien wij onze leden wekelijks van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.

Wij wensen jou een succesvol groei- en broedseizoen toe!

Spinder verlengt sponsorcontract AJF

Spinder Draagt bij aan Toekomst AJF 🤠

Op vrijdag 26 januari bekrachtigden Rudmer Hilverda van Spinder en Dagelijks Bestuurders Akkelien Hettinga en Nynke Broersma een belangrijk moment: de verlenging van het sponsorcontract. Agrarische Jongeren Friesland is verheugd dat Spinder Dairy Housing Concepts zich opnieuw verbind aan de toekomst van jonge boeren in Fryslân! Deze ondertekening  symboliseert ook een sterke band tussen Spinder en de Agrarische Jongeren Friesland. Wij gaan met elkaar inzetten op voortzetting van ondersteuning, groei en bloei voor de agrarische jongeren in de komende jaren. Hun toewijding aan innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector komt tot uiting in deze verlenging van het sponsorcontract. Door samen te werken, bouwen we aan een toekomst waarin kennis, ervaring en vooruitgang hand in hand gaan.

🌱 Samen Vooruit, Samen Sterk! 🚜💚

Kennismakingsgesprek AJF met gedeputeerden

Op woensdag 27 januari maakte het dagelijks bestuur kennis met een groot deel van het college: Femke Wiersma, Eke Folkerts en Friso Douwstra. Bij deze kennismaking, waarbij een voorstelronde overigens door de vele bekende aanwezigen overbodig was, bespraken we diverse actuele thema’s in de landbouw. Samen met bestuurders van de AJO waren wij te gast bij AJF lid Sanne Graafstra van Agro Graafstra en bij ‘De koeien van Sinnige’ die ons meenamen in hun verhaal over de impact die beleid op hun bedrijven heeft. Beide bedrijven zijn bezig met duurzaam agrarisch ondernemen. Uitvoerig is het verlies van derogatie, afbouw gewasbeschermingsmiddelen en het Fries Programma Landelijk Gebied besproken. Uit de gesprekken bleek dat de gedeputeerden goed op de hoogte zijn.

We zijn dankbaar voor de tijd die ze genomen en waarderen de betrokkenheid van de gedeputeerden bij de toekomst van de landbouw en specifiek de belangen van jonge boeren. Dit zal zeker bijdragen aan een goede samenwerking en het bespreken van belangrijke kwesties in de toekomst.

Voor Friso Douwstra zal de dag onvergetelijk zijn; hij begaf zich tot grote hoogtes tijdens een ritje met de gloednieuwe zelfrijdende spuit voor het toepassen van plantenvoeding en biologische gewasbeschermers.