Duurzaamheid centraal voor de Betonpleats

Lucas Westra heeft donderdagavond 23 februari circa 30 AJF leden op zijn bedrijf rondgeleid langs de bedrijfsgebouwen. Hij gaf op diverse punten een toelichting, van de mestvergister, de windmolen tot aan de waterzuiveringsinstallatie op De Betonpleats. Daarna is de avond in het dorpshuis vervolgd.
Jorrit Postma heeft het AJF project ‘Klimaat Neutraal Produceren’ toegelicht met enkele inschrijvingen voor een praktijknetwerk tot gevolg!
Tot slot gaf Lucas tijdens een presentatie aan dat hij duurzaamheid als leidraad heeft voor De Betonpleats. “Het is een manier van denken is waarbij rendement belangrijk is maar niet altijd leidend voor mijn keuzes” aldus Lucas. Hij duidde daarbij bijvoorbeeld op de landschappelijke inpassing van de plannen en ook een idee om meer te doen richting consumenten. Hij liet een tekening zien voor een mooi uitkijkpunt voor over de zeedijk.
Een interessant bedrijf voor afdelingen om in de zomer zeker nog een keer naar toe te gaan.
[slideshow id=9]