Jaagt de gans de koe uit de wei?

Half juni waren de sponsoren van de AJF te gast op het melkveebedrijf van familie Attema in Ferwoude.  Naast het melkvee zijn er ook stieren, fokschapen, lammeren en een loonwerktak. Aan de keukentafel is eerst een update gegeven van alles wat de AJF gedaan heeft het afgelopen jaar en waar  AJF momenteel aan werkt. Met nadruk op het project van AJF ‘Klimaat Neutraal Produceren’.

Omdat Jelle en zijn vader met hun bedrijf in zuid west Friesland veel te maken hebben met  ganzen, is de ganzenproblematiek het onderwerp voor opening van de avond. Speciaal aanwezig is de heer M. Wesselius, van provincie Friesland. Jelle opende met de vraag: “Jaagt de gans de koe uit de wei?”. Deze prikkelende vraag leidde tot het bespreken van alles rondom de ganzen. Van winterganzen, zomerganzen, onderzoek van foerageergebieden tot aan vitale ganzen door eiwitrijke gras. Geconcludeerd wordt dat er iets wordt gedaan om groei van populatie te verlagen maar dat de groei harder gaat dan de reductie. Het gevoel bekruipt je dat het probleem nog lang niet is opgelost. Wel wordt gesteld dat compensatie nodig is voor gewasschade in relatie tot het mestbeleid.  Via ganzenschade komt de discussie bij het GLB en eindigt bij toekomst van de jonge boeren. Om  bedrijfsovername mogelijk te houden werd gesteld:  “Agrarische jongeren moeten zich eerder met bedrijfsovername bezig  gaan houden en oudere agrariërs  eerder aan de slag met hun pensioen!“ Zorg dat je voldoende kennis bezit en je cijfers kent! Een mooie uitdaging voor het minisymposium over bedrijfsovername dat AJF dinsdag 11 september organiseert wordt met LTO noord Fryslan.