Contract AJF met de Friese Rabobanken vernieuwd!

Op 11 januari j.l. is de sponsorovereenkomst van de Friese Rabobanken met AJF na intensief overleg vernieuwd en met drie jaar verlengd.

Met een handtekening bekrachtigden Siebe Meindertsma, directeur Food & Agri Rabobank, Durk Mous, directeur Rabobank Drachten Friesland Oost en AJF voorzitter Eke Folkerts, penningmeester Arjan Sinnige en secretaris Tjebbe Oenema, de afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking. De ondertekening vond plaats op het bedrijf van akkerbouwer Syds Miedema uit Hallum. Hij heeft zich jaren actief ingezet voor de akkerbouw bij AJF.

vlnr: Eke Folkerts, Durk Mous, Siebe Meindertsma, Arjan Sinnige en Tjebbe Oenema Fotograaf: Anja Brouwer

“AJF is trots en blij dat de Friese Rabobanken, als één van de belangrijkste spelers in de Agribusiness, zich opnieuw wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland.” aldus AJF voorzitter Eke Folkerts. De Rabobank voelt zich nauw betrokken bij de agrarische sector en vervult graag een rol van betekenis bij de ontwikkelingen van een vitale en duurzame agrarische sector in Friesland.

Met deze bijdrage kan de AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Zo discussieerden eind 2018 op de Rabobank in Drachten agrarische jongeren over de transitie in de landbouw. Verder kunnen de leden zich ontwikkelen in ondernemerschap. Als voorbeeld dienen een viertal workshops die georganiseerd zijn over bedrijfsovername op de landbouwbeurs half december jl. samen met andere partners. Tot slot is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. De leden nemen hun kennis en opgedane ervaringen mee als ze een bestuursfunctie in andere maatschappelijke organisaties oppakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *