Subsidie fysieke investeringen landbouw POP3 opengesteld

Vanaf maandag 8 april is de subsidieaanvraag voor fysieke investeringen onder POP-3 maatregelen in Friesland weer opengesteld. Daarmee ondersteunt de provincie agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen met de aanschaf van machines en materieel. De provincie stelt samen met de Europese Unie 40% aan subsidie beschikbaar. De investering moet een bijdrage leveren aan maatregelen op het terrein van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Aanvragen kunnen tot 14 juni 2019 worden ingediend via www.snn.nl/pop3. Daar staat ook een lijst met onderdelen (machines e.d.) die te subsidiëren zijn. De subsidie mag maximaal 40% van de investering zijn, met een minimum van €10.000 en maximum €60.000 per aanvraag. Een aanvrager kan maar één aanvraag indienen, maar binnen die aanvraag wel stapelen voor meerdere onderdelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *