Top opkomst ALV AJF

Voor de ALV op dinsdag 26 maart jl. was Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop, de grote trekker in een bomvolle zaal in Jirnsum. Hij vertelde na de pauze over zijn ervaringen als presentator van het TV programma van Omrop Fryslân “Buorkje foar begjinners” waar hij een tiental keren een dag meewerkte op een boerderij. Hij sloot de avond af met liedjes van zijn bekende repertoire.

Bestuurswisseling

Een bestuurswisseling vond plaats op deze ALV. Twee gekozen bestuurders Jantine Akkerman en Uulco Brouwer gaan officieel verder als het dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Uulco neemt daarbij de taak van penningmeester over van Arjan Sinnige. Hij neemt na vier jaar afscheid van het DB als vice-voorzitter en het laatste jaar als penningmeester. Tot slot is Eke Folkerts unaniem herkozen als voorzitter na haar eerste jaar.

Eke bedankt Arjan voor zijn inzet voor AJF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *