AJF mede-ondertekenaar intentieverklaring Schoon Erf, Schoonwater akkerbouw Fryslân

In Fryslân startte woensdag 23 oktober het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Akkerbouw op het bedrijf van VOF Van Gunst-Boersma in Hallum.

Een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Tijdens de bijeenkomst gaf Sjoerd van Gunst aan wat voor hem de motivatie is om deelnemer te worden. De bij dit project betrokken partijen (AJF, LTO Noord, NAV en Wetterskip Fryslân) ondertekenden, net als eerder bij SESW Melkveehouderij, een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw.

Vanaf nu kunnen akkerbouwers en loonwerkers in Friesland zich als deelnemer aanmelden via de website https://schoonerfschoonwater.nl/akkerbouwfriesland. Op deze site is het mogelijk voor de deelnemer om een erfscan doen. Met de scan is te zien welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn, bijvoorbeeld het voorkomen van het afspoelen van vervuild was- en spoelwater in sloten. In een later stadium van het project is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor het uitvoeren van maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *