Persbericht: AJF massaal in verzet tegen nieuwe regels stikstof

Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden afgelopen vrijdag 11 oktober vond AJF uiteindelijk gehoor bij landbouw gedeputeerde Johannes Kramer. Samen met honderden boeren, LTO Noord en andere ondernemers in de agrarische sector kreeg AJF de huidige beleidsregels over stikstof van tafel.

Afgelopen week werd duidelijk dat de provincies strengere regels hadden opgesteld dan landbouw minister Schouten eerder naar buiten had gebracht. In Fryslân was donderdagavond een openbare informatiebijeenkomst van de gedeputeerde staten voor provinciale statenleden. “Enorm trots ben ik dat AJF bestuursleden snel reageerden door deze bijeenkomst bij te wonen en daar veel vragen te stellen”, aldus AJF voorzitter Eke Folkerts. “We waren onthutst dat we pas werden ingelicht nadat regels waren opgesteld”. Ook voor de aanwezige statenleden was veel nog onduidelijk terwijl het besluit al wel genomen was.

Verder was er al een afspraak gepland met Johannes Kramer om de zorgen te uiten, die in een brief van NAJK zijn verwoord. NAJK-voorzitter André Arfman: “De onzekerheid over de toekomst van de sector is groter dan ooit. De ontwikkelingsruimte die wij volgens alle regels en procedures hebben verkregen en noodzakelijk zijn voor het opbouwen van een duurzame toekomst, worden nu in één ruk afgepakt. De jonge boeren hebben bewegingsvrijheid, tijd en vertrouwen nodig. Met de voorgestelde regels, waarin de provincies nog verder gaan dan de regering voorstelt, wordt dit ons onmogelijk gemaakt!”

Dit alles resulteerde vrijdag in Fryslân in een boerenprotest van ongekende omvang. Veel boeren trokken vrijdag spontaan met de trekker naar het provinciehuis in Leeuwarden waar Kramer de boeren ontving en uiteindelijk de huidige beleidsregels van tafel veegde.

Wat nu?

In Fryslân heeft de regionale overheid vrijdag jl. geluisterd naar de wens vanuit de landbouw. Gedeputeerde staten trekt de beleidsregels van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) in. Na overleg op de massaal bezochte AJF ledenbijeenkomst over PAS op 14 oktober, kiest AJF voor een twee sporenbeleid.

AJF is het niet eens met de korte termijn oplossing die de overheid heeft ingezet. Deze korte termijn oplossing heeft enorme consequenties voor de individuele agrarische bedrijven en het platteland. Dit terwijl het beleid gebaseerd is op cijfers uit modellen waarvan het onderzoeksinstituut RIVM heeft aangegeven dat de onzekerheid op lokaal niveau kan oplopen tot 95%. Iedereen is gebaat bij eerlijke en betrouwbare cijfers die de bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw sterk beleid ten opzichte van Natura2000 gebieden, daarom pleit AJF een onafhankelijk onderzoek dat uitwijst óf en in hoeverre de gevoelige gebieden achteruit zijn gegaan en waardoor. Verder zet AJF in op verhoging van de drempelwaarde voor bedrijven zonder – op dit moment- geldende vergunning om hen uit de onzekerheid te helpen. Het enige instrument dat mogelijkheden biedt op korte termijn.

Deze week is cruciaal in Fryslân. Morgen komt er een spoeddebat over de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag en de gang van zaken rondom de besluitvorming van de gedeputeerde staten binnen het IPO. Donderdag wordt de brief van minister Schouten behandeld in de tweede kamer.Tot slot is er boerenprotest aanstaande woensdag bij RIVM en het Binnenhof gepland.

AJF werkt vanuit de overtuiging dat we boer wurde, boer wêze maar ook bliuwe kinne.

AJF is aangesloten bij het landelijke NAJK, de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over circa 20 afdelingen in Fryslân.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eke Folkerts, voorzitter AJF (bereikbaar via 06 – 42 40 44 10 of eke.folkerts@wur.nl) Jantine Akkerman, dagelijks bestuurslid (bereikbaar via 06-14807830 of jantineakkerman@live.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *