Jonge Boeren Regeling Friesland

Voor jonge boeren is vanaf 2 december 2019 t/m 31 januari 2020 geld beschikbaar. De provincie wil jonge boeren stimuleren om te investeren in duurzame aanpassingen binnen hun bedrijf. De zogenaamde ‘jongeboerenregeling’ wordt gefinancierd uit het Plattelands-ontwikkeling Programma (POP3).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Us jonge boeren ha de takomst. Ik fyn it dêrom wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Better foar it miljeu én better foar harren takomst.”

Bron: Kennisbank POP3 regelingen

De regeling is t.z.t. te vinden op de website van Provincie Fryslân.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *