Terugblik Drive in ALV AJF

Vanuit de ‘fryske greiden’ bij Wjeltsryp vond op 14 september onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.ย In deze bijzondere uitvoering van de jaarlijkseย vergadering werden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komendeย verenigingsjaar. Daarnaast hebben we afscheid genomen van bestuurders en nieuwe bestuurders welkom geheten.
Na de pauze was het woord aan Arno Brok, de Commissaris van de Koning in Fryslรขn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *