Succesvolle ALV AJF met Minister Adema

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) willen wij graag alle aanwezige leden, sponsors, relaties en Minister Adema bedanken voor hun komst en actieve en waardevolle bijdrage aan onze algemene ledenvergadering bij Bergsma in Easterein. Tijdens deze vergadering zijn een aantal formele punten besproken en goedgekeurd, waaronder de financiën.
Ook hebben we afscheid genomen van Johan Oerlemans. Namens het DB heeft voorzitter Hendrik Galema hem bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren. We hebben ook weer twee nieuwe leden bereid gevonden die het Dagelijks Bestuur willen versterken: melkveehouder Maurits Rijpkema uit Broek en akkerbouwer Reinder Hogenhout uit Kimswerd. Zij hebben zich tijdens de ALV voorgesteld aan de aanwezige leden. In de Efkes Buorkje kun je nader kennismaken.Na het vergadergedeelte was het woord aan Minister Piet Adema. Op uitnodiging van de AJF sprak hij alle leden toe en ging hij verder in op de vragen van onze leden. Een waardevolle avond.
Voorzitter Hendrik heeft hem bedankt en een presentje aangeboden wat al onze leden wel hebben en minister Piet Adema niet, een AJF hoodie. Deze is uitgereikt en direct door de minister aangetrokken. Na het officiële gedeelte was er tijd  om na te kletsen, voor gezelligheid, een drankje en muziek van Piter Wilkens.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.