Vacature Landbouwzetel Wetterskip Fryslân

Heb jij een agrarisch hart en kennis van landbouw en denk je graag mee over het beheer van water? Stel je dan beschikbaar voor het waterschapsbestuur Wetterskip Fryslân.

Schoon en voldoende zoet water is voor iedereen belangrijk. Dat geldt zeker ook voor boeren en tuinders.

Waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is het goed dat er in de besturen van de waterschappen landbouwzetels zijn. Inmiddels is voor het Wetterskip Fryslân een nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld, waar de geborgde zetels, fractie Ongebouwd ook in deelneemt.

Open kandidaatstelling
In het Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân is nu een positie vacant voor de fractie ongebouwd. LTO Noord is samen met andere landbouwpartijen aangewezen om een kandidaat voor te dragen voor de landbouwzetel in de provincie Fryslân. Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Solliciteren
Belangstelling?
Bekijk dan de profielschets op https://www.ltonoord.nl/over-lto-noord/werken-bij-lto-noord/45-vacature-landbouwzetel-wetterskip-fryslan

Solliciteren kan tot en met 18 juni door het kandidaatstellingsformulier met een motivatiebrief te mailen aan dbeugels@ltonoord.nl.

Benoemingsprocedure
Een vertrouwenscommissie, bestaande uit NMV, NAV, AJF, Friesch Grondbezit en LTO Noord selecteren uit de aanmeldingen het aantal kandidaten. Deze worden op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de inhoud van de bestuursfunctie of over de benoemingsprocedure? Neem dan contact op met: 088-888-6666.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.