Provinsje Fryslân enthousiast over landbouwparagraaf Friese landbouwpartijen

Als AJF zijn we vanaf het begin betrokken bij het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). In maart j.l. waren Maurits en Hendrik middels een vierdaagse werksessie betrokken bij de opstart die uiteindelijk resulteerde in een eerste versie. Deze is op 1 juli door de provincie aangeleverd bij het Rijk.

De doelstellingen voor stikstof, klimaat en water waren overduidelijk maar als Friese landbouwpartijen misten we een visie, een richting en een kader voor de landbouw. Dit heeft ons doen besluiten om samen met een aantal andere landbouwpartijen een landbouwparagraaf te schrijven met de ambitie deze aan te laten haken aan het FPLG.

Dit document is door landbouwgedeputeerde Femke Wiersma met enthousiasme in ontvangst genomen met de toezegging dat wij op korte termijn reactie zullen ontvangen.

De landbouwparagraaf is hier te lezen:

Perspectiefversie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.