Boer zoekt consument, wat is er te koop in de supermarkt?

De ondernemer Erik Kooistra houdt voor bestuurders van AJF een interessante presentatie over zijn ondernemerschap in de supermarktwereld. Zijn ondernemersgeest komt tot uiting in overnames van JUMBO, zijn strategie en visie en zijn marktleiderschap in Friesland.  Hij geeft in de JUMBO supermarkt in Bolsward een ‘kijkje in de keuken’. Tijdens het rondje supermarkt blijkt  dat naast het al uitgebreide assortiment ook speciaalkazen uit de regio worden verkocht en  Friese streekproducten worden aangeboden in de JUMBO supermarkten van Kooistra.  Om zich in de toekomst ook te blijven onderscheiden focust Erik zich de komend jaren op biologische en verse producten omdat daar nog omzet groei te behalen is. Jorrit bedankt Erik voor zijn verhaal en onder genot van een biertje wordt besproken waar samengewerkt kan worden.

[nggallery id=25]

Ronde tafelgesprekken

Het Ronde Tafel Gesprek met sponsoren en relaties  van AJF in juni stond vooral in het teken van toekomstige kansen voor kringloopwijzer & samenwerking veehouderij-akkerbouw.

Op dinsdag 18 juni zijn partners van AJF en Dagelijks Bestuursleden van AJF bij elkaar gekomen op het melkveebedrijf van familie Thibaudier om met elkaar van gedachten te wisselen over de kansen die er liggen in de Friese landbouw. Eerst werd er verteld wat AJF afgelopen jaar heeft  gedaan en waar AJF  mee bezig gaat. Piet Jan Thibaudier leidde de discussie over kringlopen aan de hand van  stellingen. Er is vooral gesproken over het beter benutten van mineralen en daaraan gekoppeld het beter benutten en begrijpen van kringlopen. “Meer met minder” werd geconcludeerd. Er zijn veel kansen voor de jonge ondernemers om hier hun voordeel mee te doen zodat zij een toekomst bestendig bedrijf  op kunnen bouwen.

Tijdens de rondgang op het bedrijf  gaf Piet Jan Thibaudier uitleg over de gekozen bedrijfsvoering zoals zomerstalvoeren. Daarna werd er nog lang informeel van gedachten gewisseld over lopende actualiteiten en bezigheden.  Een mooie afsluiting van het rondtafelgesprek.

[nggallery id=24]

“Je leert het meest van de coach die het positiefst is”

[nggallery id=22]

Op de algemene ledenvergadering van AJF op 25 maart was Foppe de Haan de spreker. Zowel zijn positieve insteek als zijn eigen aanpak voor het begeleiden van een team spraken de agrarische jongeren in de zaal aan.

Foppe de Haan is bekend van zijn werk als coach bij sc. Heerenveen, Jong Oranje tot aan zijn bondscoachschap bij Tuvalu. Momenteel is hij nog coach van coaches bij sc. Heerenveen. Hij vertelt vanuit zijn ervaringen over samen werken binnen een team. Hierbij zijn een doel stellen, aandacht en een positieve insteek essentieel om dat voor elkaar te krijgen.

Als coach moet je een doel stellen en altijd vooruitlopen. Waar wil je naartoe en wat moet ik doen om daar te komen. Soms uit je comfortzone komen of risico nemen. “Als je niet schiet, maak je nooit een goal” is een waarheid als een koe. Als het niet goed gaat is het belangrijk om het positief te benaderen. Dat werkt veel effectiever! Bij navraag leert dat mensen het meeste hebben geleerd van de coach die het meest positief is!

Weet wat je als ondernemer nodig hebt voor een goed team; de 5 f’en die Foppe hanteert. Feeling, Functie, Future, Feedback en Fun. Feeling, als het team goed is, zit er gevoel in van respect.  Iedereen heeft een functie. Doe waar je talent ligt. Future is toekomst gericht denken. Goede Feed- back is belangrijk, wat heb ik gedaan, wat kan beter? Tot slot Fun!!

Als coach geeft Foppe de agrarische jongeren mee: “Blijf bij, lees je vakbladen, houdt nieuwsgierigheid in je vak. Leer van elkaar en ondersteun elkaar daarin. Wees gemotiveerd om gezamenlijk resultaat te boeken!

3 daagse excursie Duitsland AJF afdeling Nij Beets

Donderdag 20 februari zijn we met AJF afdeling Nij Beets richting Duitsland gegaan voor onze excursie. Om 9 uur hadden we bij de Rabobank in Nij Beets afgesproken en rond half 10 gingen we richting onze eerste excursie in Papenburg. In totaal waren er 20 mensen mee op excursie verdeeld over 5 auto’s. Onder die 20 mensen waren leden van AJF Nij Beets maar ook oud leden en een paar andere geïnteresseerden. We hadden zelfs een Drent en een Zweed mee.

De eerste excursie begon al goed doordat we eerst verkeerd waren gereden.. “3 daagse excursie Duitsland AJF afdeling Nij Beets” verder lezen

Werkgroep melkveehouderij kan aan de slag met het ‘groene goud’

AJF Werkgroep melkveehouderij kan dit voorjaar aan de slag met het ‘groene goud’ Dinsdag 26 februari waren +/- 30 geïnteresseerde AJF-leden aanwezig op de avond van de werkgroep melkveehouderij met als thema ‘Eigen eiwit eerst’ en ‘Dynamisch Beweiden’.

Van Hall studenten Niek Konijn en Bart Kistemaker gaven een interessante presentatie over het project ‘Eigen eiwit eerst’, waarbij deze Noord-Hollanders zich presenteerden als toekomstige specialisten/experts op het gebied van bemesting en N-efficiëntie.

Verschillende rekenvoorbeelden werden aangehaald, investeringen in mestopslag, ontwatering percelen, herinzaai, gebruik van toevoegmiddelen, etc. Conclusie van het verhaal is dat je met eigen management, zonder al teveel geldinvesteringen, het graseiwit in de kuil of weide al vrij snel kunt verbeteren.

Daarna was de beurt aan Bert Philipsen, graslandspecialist  van de WUR en projectleider van ‘Dynamisch beweiden’. Spelenderwijs werden de ‘ja, maar…’argumenten voor en tegen weiden of opstallen besproken en werden handreikingen gegeven voor optimaal graslandgebruik al dan niet met weiden. Meten is weten en dan kun je sturen, dus het advies van Bert is dat iedere veehouder een grashoogtemeter aanschaft en iedere week in het groeiseizoen een rondje maakt door de weilanden. Naast de papieren graslandgebruikskalender is er ook een digitale versie beschikbaar (www.verantwoordeveehouderij.nl) Met het project ‘Dynamisch beweiden’ ga je ook wat met deze meetgegevens doen en liggen er dus praktische handvaten voor optimaal beweiden en graslandmanagement.

Na deze avond kunnen de jonge melkveehouders weer toegerust met de benodigde kennis aan de slag om van 2013 ook een goed grasjaar te maken.

Dynamisch beweiden

Op deze avond was het mogelijk om je in te schrijven voor het project dynamisch beweiden. Er zijn nog enkele plekken vrij, dus als het je wat lijkt maar je was verhinderd op deze avond, geef je dan liefst zo snel mogelijk op bij het secretariaat (abosma@najk.nl). De planning is om in maart 2013 de eerste bijeenkomst van ‘Dynamisch beweiden’ te organiseren, iedereen die zich aangemeld heeft krijgt hiervan nader bericht.

[nggallery id=18]

Grote rol weggelegd voor communicatie tussen NAJK en leden

Zelfs op zijn verjaardag is dagelijks bestuurder NAJK, Koen Bolscher, actief om uit te dragen wat NAJK voor haar leden betekent. Hij verschijnt in pak op het besturenoverleg omdat hij die dag net in Den Haag is geweest met het DB NAJK voor een overleg met staatssecretaris Dijksma, een persoon met een zeer goede dossierkennis en affiniteit met jongeren.
“Het is belangrijk dat wij als NAJK leden duidelijk maken wat NAJK hen oplevert” concludeert Koen halverwege de avond. Zaken zoals: bijv. 8,5% korting Interpolis, gratis toegang beurzen, inspraak bij het innemen standpunten, aanspraak op kennis Rabobank, uitnodigen voor activiteiten en excursies, toegang tot studiereizen en missies buitenland tot 4x per jaar het ledenblad de BNDR.
Tot slot geeft Koen aan dat NAJK het rijtje voordelen langer wil maken voor de leden en wijst hij op de contacten die NAJK in het land heeft. Als een afdeling bijv. een reisje wil regelen naar Brussel bel dan naar NAJK. Kijk verder over wat NAJK zoal doet op www.najk.nl.