Spinder verlengt sponsorcontract AJF

Spinder Draagt bij aan Toekomst AJF 🤠

Op vrijdag 26 januari bekrachtigden Rudmer Hilverda van Spinder en Dagelijks Bestuurders Akkelien Hettinga en Nynke Broersma een belangrijk moment: de verlenging van het sponsorcontract. Agrarische Jongeren Friesland is verheugd dat Spinder Dairy Housing Concepts zich opnieuw verbind aan de toekomst van jonge boeren in Fryslân! Deze ondertekening  symboliseert ook een sterke band tussen Spinder en de Agrarische Jongeren Friesland. Wij gaan met elkaar inzetten op voortzetting van ondersteuning, groei en bloei voor de agrarische jongeren in de komende jaren. Hun toewijding aan innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector komt tot uiting in deze verlenging van het sponsorcontract. Door samen te werken, bouwen we aan een toekomst waarin kennis, ervaring en vooruitgang hand in hand gaan.

🌱 Samen Vooruit, Samen Sterk! 🚜💚

Kennismakingsgesprek AJF met gedeputeerden

Op woensdag 27 januari maakte het dagelijks bestuur kennis met een groot deel van het college: Femke Wiersma, Eke Folkerts en Friso Douwstra. Bij deze kennismaking, waarbij een voorstelronde overigens door de vele bekende aanwezigen overbodig was, bespraken we diverse actuele thema’s in de landbouw. Samen met bestuurders van de AJO waren wij te gast bij AJF lid Sanne Graafstra van Agro Graafstra en bij ‘De koeien van Sinnige’ die ons meenamen in hun verhaal over de impact die beleid op hun bedrijven heeft. Beide bedrijven zijn bezig met duurzaam agrarisch ondernemen. Uitvoerig is het verlies van derogatie, afbouw gewasbeschermingsmiddelen en het Fries Programma Landelijk Gebied besproken. Uit de gesprekken bleek dat de gedeputeerden goed op de hoogte zijn.

We zijn dankbaar voor de tijd die ze genomen en waarderen de betrokkenheid van de gedeputeerden bij de toekomst van de landbouw en specifiek de belangen van jonge boeren. Dit zal zeker bijdragen aan een goede samenwerking en het bespreken van belangrijke kwesties in de toekomst.

Voor Friso Douwstra zal de dag onvergetelijk zijn; hij begaf zich tot grote hoogtes tijdens een ritje met de gloednieuwe zelfrijdende spuit voor het toepassen van plantenvoeding en biologische gewasbeschermers.

Alfa verlengt opnieuw sponsorcontract AJF

Alfa Accountants en Adviseurs heeft gisteren de sponsorovereenkomst met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd. Het verlengen van het sponsorschap met Alfa Accountants voor nog eens 3 jaar is een geweldige steun voor AJF. Het is duidelijk dat ze zich toewijden aan het ondersteunen van de jonge boeren in Friesland. Dit partnerschap is essentieel en deze bijdrage heeft een grote impact op het mogelijk maken van onze initiatieven en programma’s ten behoeve van agrarische jongeren in Fryslân.

AJF is trots dat Alfa Accountants zich weer wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland.

Jelmer Sietzema (Alfa) en Akkelien Hettinga (AJF)

 

 

Provinsje Fryslân enthousiast over landbouwparagraaf Friese landbouwpartijen

Als AJF zijn we vanaf het begin betrokken bij het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). In maart j.l. waren Maurits en Hendrik middels een vierdaagse werksessie betrokken bij de opstart die uiteindelijk resulteerde in een eerste versie. Deze is op 1 juli door de provincie aangeleverd bij het Rijk.

De doelstellingen voor stikstof, klimaat en water waren overduidelijk maar als Friese landbouwpartijen misten we een visie, een richting en een kader voor de landbouw. Dit heeft ons doen besluiten om samen met een aantal andere landbouwpartijen een landbouwparagraaf te schrijven met de ambitie deze aan te laten haken aan het FPLG.

Dit document is door landbouwgedeputeerde Femke Wiersma met enthousiasme in ontvangst genomen met de toezegging dat wij op korte termijn reactie zullen ontvangen.

De landbouwparagraaf is hier te lezen:

Perspectiefversie

AJF Sponsorbijeenkomst groot succes!

Donderdag 14 september organiseerden wij een netwerkbijeenkomst voor alle sponsoren en relaties van de AJF. Met 26 personen kwamen we samen bij ‘Het Buiten-Land’ Pitch & Putt in Leeuwarden. Na de koffie & thee hebben we eerst de afslag en het putten geoefend, waarna we verdeeld in groepjes 9 holes hebben gespeeld. Voor vele een eerste kennismaking met Golf, maar hartstikke leuk om met elkaar te doen.

Aansluitend stond er een lekkere lunch klaar waarbij genoeg ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. We kijken terug op een geslaagde en sportieve bijeenkomst. AJF kan zich mede dankzij haar partners ontwikkelen en ontplooien tot een professionele organisatie voor de jonge boeren in Friesland en zijn daar ontzettend dankbaar voor.

 

 

 

 

AJF afdelingbestuurders maakt kennis met GreenInclusive

Een inspirerende avond met AJF partner GreenInclusive
Met trots verwelkomde GreenInclusive de afdelingsbestuurders van AJF op de proeflocatie in Nieuwehorne. Een geweldige bijeenkomst waarbij gedreven bestuursleden van onze 19 verschillende afdelingen bij elkaar kwamen om verenigingszaken met elkaar te delen en vervolgens kennis te maken met hun nieuwe partner GreenInclusive. Een waardevolle avond, ook om te horen hoe GreenInclusive bouwt aan waardeketens, samenwerkingen en kijkt welke kansen er liggen voor een toekomstbestendige Friese landbouwsector.
Hoogtepunt van de avond was de praktijkdemonstratie van het maaien van vezelhennep. Op het proefveld in het prachtige Nieuwehorne lieten ze zien hoe deze veelbelovende teelt en oogstmethode in zijn werk gaat.

Vacature Landbouwzetel Wetterskip Fryslân

Heb jij een agrarisch hart en kennis van landbouw en denk je graag mee over het beheer van water? Stel je dan beschikbaar voor het waterschapsbestuur Wetterskip Fryslân.

Schoon en voldoende zoet water is voor iedereen belangrijk. Dat geldt zeker ook voor boeren en tuinders.

Waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is het goed dat er in de besturen van de waterschappen landbouwzetels zijn. Inmiddels is voor het Wetterskip Fryslân een nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld, waar de geborgde zetels, fractie Ongebouwd ook in deelneemt.

Open kandidaatstelling
In het Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân is nu een positie vacant voor de fractie ongebouwd. LTO Noord is samen met andere landbouwpartijen aangewezen om een kandidaat voor te dragen voor de landbouwzetel in de provincie Fryslân. Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Solliciteren
Belangstelling?
Bekijk dan de profielschets op https://www.ltonoord.nl/over-lto-noord/werken-bij-lto-noord/45-vacature-landbouwzetel-wetterskip-fryslan

Solliciteren kan tot en met 18 juni door het kandidaatstellingsformulier met een motivatiebrief te mailen aan dbeugels@ltonoord.nl.

Benoemingsprocedure
Een vertrouwenscommissie, bestaande uit NMV, NAV, AJF, Friesch Grondbezit en LTO Noord selecteren uit de aanmeldingen het aantal kandidaten. Deze worden op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de inhoud van de bestuursfunctie of over de benoemingsprocedure? Neem dan contact op met: 088-888-6666.