Kansen voor diverse keuzes in bedrijfsontwikkeling

Voor de melkveehouderij zijn er diverse keuzes te maken voor de bedrijfsontwikkeling. Op 15 april jl. lichten drie ondernemers hun verschillende keuzes toe. “Voor allen liggen er kansen” aldus de aanwezigen.

Joost Alssema, met zijn melkveebedrijf in Midwolde, vertelde meer over zijn keuze voor groei. Renze Roorda uit Veenklooster lichtte zijn keuze toe voor omschakeling. Het verhaal van Jorrit Kraak uit Langelille stond in het teken van optimalisatie van het melkveebedrijf. 

Subsidie fysieke investeringen landbouw POP3 opengesteld

Vanaf maandag 8 april is de subsidieaanvraag voor fysieke investeringen onder POP-3 maatregelen in Friesland weer opengesteld. Daarmee ondersteunt de provincie agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen met de aanschaf van machines en materieel. De provincie stelt samen met de Europese Unie 40% aan subsidie beschikbaar. De investering moet een bijdrage leveren aan maatregelen op het terrein van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Aanvragen kunnen tot 14 juni 2019 worden ingediend via www.snn.nl/pop3. Daar staat ook een lijst met onderdelen (machines e.d.) die te subsidiëren zijn. De subsidie mag maximaal 40% van de investering zijn, met een minimum van €10.000 en maximum €60.000 per aanvraag. Een aanvrager kan maar één aanvraag indienen, maar binnen die aanvraag wel stapelen voor meerdere onderdelen.

Top opkomst ALV AJF

Voor de ALV op dinsdag 26 maart jl. was Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop, de grote trekker in een bomvolle zaal in Jirnsum. Hij vertelde na de pauze over zijn ervaringen als presentator van het TV programma van Omrop Fryslân “Buorkje foar begjinners” waar hij een tiental keren een dag meewerkte op een boerderij. Hij sloot de avond af met liedjes van zijn bekende repertoire.

Bestuurswisseling

Een bestuurswisseling vond plaats op deze ALV. Twee gekozen bestuurders Jantine Akkerman en Uulco Brouwer gaan officieel verder als het dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Uulco neemt daarbij de taak van penningmeester over van Arjan Sinnige. Hij neemt na vier jaar afscheid van het DB als vice-voorzitter en het laatste jaar als penningmeester. Tot slot is Eke Folkerts unaniem herkozen als voorzitter na haar eerste jaar.

Eke bedankt Arjan voor zijn inzet voor AJF

ALV met Emiel Stoffers

Op de ALV van dinsdag 26 maart komt Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop en als presentator, naar De 2 Gemeenten in Jirnsum.  Hij vertelt over zijn ervaringen als presentator van het TV programma van Omrop Fryslân “Buorkje foar begjinners” waar hij een tiental keren een dag meewerkte op een boerderij. We sluiten de avond af met een optreden van Emiel.

LandbouwdebatGraag nodigen Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en LTO Noord regio Noord je uit voor het landbouwdebat in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Bestuur van het Wetterskip op 20 maart. Het debat vindt plaats op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur in zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure.

In Fryslân speelt van alles op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de weidevogels, natuurinclusieve landbouw, veenweide, verzilting, realisatie van de EHS en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector.

De partijen gaan in debat over de actuele items. Het debat wordt geleid door Sjoerd Hofstee.

Je bent van harte welkom bij het debat. Graag aanmelden via nvonk@ltonoord.nl.

Met vriendelijke groet,

Eke Folkerts, Agrarische Jongeren Friesland

Peet Sterkenburgh, LTO Noord, regiobestuur Noord

Bestuurders bij Man & Mach

Maandag 4 maart waren ruim 30 AJF bestuurders aanwezig bij het Provinciaal Bestuur. Na de bespreking van het visiedocument van AJF ondertekende Hans Zwakenberg het vernieuwde contract van Man & Mach. Zij sponsoren AJF voor de komende twee jaar!

Dagelijks bestuurder gezocht

Heb jij?

 • affiniteit met de land- en tuinbouw?
 • organisatorische kwaliteiten?
 • een mening over actualiteiten in de land- en tuinbouw ?
 • een paar uurtjes per week over?
 • …… of andere kwaliteiten waar wij volgens jou niet zonder kunnen?

Wil jij?

 • je inzetten voor een toekomst voor jonge boeren in Friesland, Nederland en Europa?
 • meepraten over actuele thema’s binnen de landbouw?
 • samen met andere agrarische jongeren een gezellig, enthousiast team vormen?
 • je (bestuurders)vaardigheid verder ontwikkelen?
 • her- en erkenning bij andere agrarische jongeren?
 • een netwerk opbouwen?

Wij zoeken jou!

Het dagelijks bestuur van AJF is op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuurders! Ben je tussen de 18 en 30 jaar, woonachtig in Friesland en herken je je in bovenstaand profiel en lijkt het je wat om je in te zetten voor AJF en daarmee voor andere agrarische jongeren in Friesland?
Neem dan contact op met Eke Folkerts, voorzitter AJF (06 – 42 40 44 10 of info@ajf.najk.nl)

Dam Beton nieuwe sponsor AJF

Dam Beton werkt vanaf 1 februari jl. samen met Agrarische Jongeren Friesland (AJF). Deze maand ondertekenden Rutmer Boersma, namens Dam Beton, en Joost Mulder, namens AJF, het sponsorcontract. Daarmee bezegelden zij de deal voor een periode van minimaal een jaar.

Met deze bijdrage kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging.

Joost Mulder (AJF) en Rutmer Boersma (Dam Beton)

Dam Beton is leverancier van beton & prefab betonproducten.

Met een eigen betoncentrale levert Dam Beton betonmortel aan aannemers, agrariërs en particulieren. In twee grote productie hallen worden producten zoals betonplaten, keerwanden en o.a. kavelpadbetonplaten geproduceerd. Ook levert Dam Beton een breed assortiment in bouwmaterialen en sierbestrating, siertegels en siergrind.