Workshop “Het bedrijf overnemen?”

In 1 uur alle ingrediënten voor jouw keuzes!

Sta jij op het punt om in de toekomst het bedrijf over te nemen? Dan is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsovername.

Op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018 geeft AJF in samenwerking met Rabobank, LTO Noord, AB Vakwerk en WTC Expo een workshop over bedrijfsovername. Tijdens de workshop gaan we onder leiding van twee agrarische coaches het gesprek aan met jonge boeren over diverse onderwerpen zoals communicatie, ondernemerschap, visie en omgeving, kortom: alle ingrediënten die nodig zijn om de juiste keuzes te kunnen maken.

Dus neem jij in de toekomst het bedrijf over of wil je meer weten over bedrijfsovername? Volg dan de workshop ‘Het bedrijf overnemen?’ op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018! Meer informatie vind je hier

Tijden workshops

Woensdag 12 december:   11.00-12.00 uur
Donderdag 13 december:   14.00-15.00 uur
Vrijdag 14 december:         14.00-15.00 uur
Zaterdag 15 december:      11.00-12.00 uur

Lianne Veenstra
Dik Veefkind

Steun voor Friese jonge boeren

Jonge landbouwers kunnen voor de 4e keer een steuntje in de rug krijgen
voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. Provincie Fryslân
wil met de subsidie Jonge Landbouwers jonge boeren helpen om in hun
bedrijf te investeren.

Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers tot 40 jaar de subsidie aanvragen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Voor deze openstelling hebben provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 500.000 aan subsidie beschikbaar gesteld. Met deze bijdrage kunnen jonge boeren onder meer precisiebemesting uitvoeren, luchtwassers en koematrassen aanschaffen. Het aanvragen van een bijdrage voor een windturbine is echter niet mogelijk in Fryslân. De subsidie bedraagt 30% van de investering. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag.

Verbeteringen merkbaar volgens NAJK
“NAJK heeft zich afgelopen periode hard ingezet voor een passende JOLA-regeling. Er zijn ten opzichte van de openstelling in 2017 een aantal verbeteringen in de regeling doorgevoerd”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. Voor meer informatie over de inzet van NAJK lees:   NAJK over JOLA openstelling

Persoonlijk BRS-nummer aanvragen
Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf voldoet niet voor een JOLA-aanvraag. Draaijer: ”Het kan enkele dagen duren voordat de aanvraag van een persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan als je gebruik wilt maken van de JOLA.” Een BRS-nummer kan altijd worden aangevraagd, dus ook voor de openstelling van de JOLA-regeling.

Meer informatie
Kijk op RVO POP3 subsidies Friesland voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie.

 

Noordelijk klimaatdebat

“Hoe gaat de landbouw om met de klimaatopgave?”

Aan het eind van dit jaar moet er een klimaatakkoord zijn. Dit akkoord heeft ook effect op onze land- en tuinbouw. Wij, jonge boeren en tuinders, hebben een grote rol bij de realisatie van de klimaatopgave. Wij moeten een belangrijk deel van de klimaatopgave invullen. Ambtenaren schrijven het beleid hoe de klimaatopgave gehaald gaat worden. Daarom organiseert NAJK de komende maanden bijeenkomsten met leden en ambtenaren om met elkaar in gesprek te gaan over klimaat aan de hand van stellingen. Met elkaar willen we komen tot een aantal mogelijke acties om de klimaatopgave in te vullen.

Op maandagavond 26 november 2018 is er een bijeenkomst voor de regio noord. Ben jij er ook bij? De avond wordt geleid door NAJK-voorzitter Andre Arfman. Hij behartigt de belangen van de jonge boeren en tuinders op het gebied van klimaat in Den Haag.

Graag z.sm. opgeven bij het secretariaat via info@ajf.najk.nl.  Dan sturen we je vooraf de stellingen om voorbereid de dialoog aan te gaan!

Programma:
20:05 uur Opening door NAJK voorzitter Andre Arfman
20:15 uur Voorstellen beleidsmedewerkers provincies
20:30 uur Diverse tafelrondes
21.45 uur Plenaire ronde en afsluiting
22.15 uur Borrelen

We zien je graag in Ureterp, namens de werkgroep Klimaatdialoog

Casper Mentink; DAJK tel: 06 – 12 99 35 66
Tjebbe Oenema, AJF, tel: 06 – 23 94 88 55
Rick Vermue, GrAJK, tel: 06 – 28 14 42 00

Wanneer:    Maandag 26 november 2018
Aanvang:    20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar:          Multi Functioneel Centrum ‘De Wier’
Adres:         De Telle 21, 9247 BH Ureterp (0512 – 30 14 40)

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Eigen plan landbouwpartijen voor het veenweidegebied

Ook de agrarische jongeren van AJF in het Friese Veenweidegebied maken zich zorgen over de toekomst. Daarom sloten zij zich eerder aan bij de andere Friese landbouwpartijen om de krachten te bundelen. Zo presenteerden 13 november deze partijen uit Friesland het alternatieve Veenweideplan: Mei beide fuotten op ‘e feangrûn!

 

 

 

 

Bij AJF heeft onder leiding van Jaap Formsma AJF een werkgroep hier veel tijd ingestoken.

 

“Rabobank en landbouw in transitie”

De landbouw is in transitie. Beweegt de Rabobank mee of stuurt zij ook? Sietze Koopmans bespreekt deze vraag als sectorexpert Friesland en Accountmanager Food en Agri bij de Rabobank Sneek.

Programma:

19:45 uur Aanvang

20:00 uur Start bijeenkomst door Dagelijks Bestuur AJF
20:30 uur Spreker Rabobank Sietze Koopmans, Sectorexpert Rabobank Friesland
21:30 uur Discussie en vragen
22:30 uur Afsluiting

Arjan Sinnige, voorzitter Provinciaal Bestuur, tel: 06 – 13 10 32 75
Margret Wieldraaijer, regiocoördinator AJF, tel: 0512 -305 280

Wanneer: Maandag 29 oktober 2018
Waar:       Rabobank Drachten Friesland Oost
Adres:      Lavendelheide 15, 9202 PD Drachten
Aanvang:  20.00 uur

 

Landbouwstart heeft de sponsorovereenkomst verlengd!

 

Agridek nieuwe sponsor AJF!

Agridek is een samenwerking aangegaan met AJF. Beiden partijen ondertekenden het sponsorcontract om de samenwerking te bezegelen. De overeenkomst is op 1 september jl. ingegaan voor een periode van een jaar.  Jan Sake Bosch heeft tijdens het besturenoverleg de inzet van Agridek al duidelijk aangegeven richting de afdelingen.

Agridek ziet dat de agrarische jongeren belangrijk zijn. AJF is blij dat zij willen stimuleren dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis vergroten.” aldus AJF penningmeester Arjan Sinnige. Met de bijdrage van Agridek kan AJF zich actief blijven inzetten voor belangenbehartiging en kennisoverdracht. Voor Agridek is dit een goede kans om de bekendheid te vergroten bij alle leden van AJF. Graag deelt Agridek hun passie en visie  en ze doen dit graag op elke gewenste locatie of tijdens een bedrijfsbezoek bij een Agridek Klant.

Jan Sake Bosch (Agridek) en Arjan Sinnige (AJF) voor het ruwvoer afdeksysteem van Agridek.

Agridek

Agridek is toonaangevend in het leveren van ruwvoer afdeksystemen. Zij creëren een volledig constant en compleet ruwvoer concept met het zelf ontwikkelde Agridek Lasagnekuil concept. Al sinds 1999 liepen ze op hun eigen boerderij met het idee om alle sneden en de mais in lagen in 1 silo te kuilen. Inmiddels tientallen jaren later dragen ze dagelijks deze visie uit en helpen ze melkveehouders tot het beste totaalconcept.

Startavond samen met sponsoren AJF

Voor afdelingsbestuurders!

Het nieuwe AJF-seizoen staat voor de deur. Tijd om na de denken over aansprekende activiteiten voor je afdeling. Deze avond geven sponsoren van AJF zoals de Rabobank, Man&Mach, NISCOO ea. aan wat zij jullie als afdelingen en individu kunnen bieden.

Kortom de avond om voor een flitsende start van je afdeling te zorgen!

 

Wanneer: Maandag 17 september 2018

Waar: Zalencentrum ’t Haske

Adres: Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Aanvang: 20.00 uur

Agenda
19.45 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening door avondvoorzitter
20.10 uur AJF en NAJK zaken
20.30 uur Sponsordate
21.00 uur: Afdelingsdate
22.00 uur Hapje en drankje
22.30 uur: Sluiting