Dagelijks Bestuur

vlnr: Thomas, Uulco, Arjan, Tjebbe, Eke, Jantine en Jehannes. Op voorgrond: Joost Mulder

Het DB komt maandelijks bijeen en houdt zich bezig met vele, vaak uiteenlopende zaken.  Belangenbehartiging voor de agrarische jongeren staat voorop. Verder vertegenwoordigen DB-ers AJF bijvoorbeeld in het NAJK-bestuur, bij AJF gaat Jehannes Miedema als vaste vertegenwoordiger richting Utrecht. Daarnaast nemen zij ook met een adviserende stem zitting in verschillende vakgroepen van LTO Noord. Ook houdt het bestuur AJF financieel draaiende. Verder beslissen zij over veel organisatorische zaken. Tot slot zijn enkele DB-ers contactpersoon voor een aantal afdelingen en ondersteunt de afdeling bij vragen en/of problemen.

Momenteel zijn actief in het bestuur:

 • Eke Folkerts, voorzitter Dagelijks Bestuur
 • Uulco Brouwer, penningmeester
 • Tjebbe Oenema, secretaris
 • Jehannes Miedema, contactpersoon NAJK
 • Thomas Pollema, algemeen bestuurslid, contact persoon akkerbouwwerkgroep
 • Joost Mulder, voorzitter melkveehouderijwerkgroep
 • Jantine Akkerman, algemeen bestuurslid

Hieronder vind je de contactgegevens per Dagelijks Bestuurder

 • Eke Folkerts               06 – 42 40 44 10
 • Tjebbe Oenema         06 – 23 94 88 55
 • Uulco Brouwer            06 – 19 27 47 08
 • Jehannes Miedema   06 – 20 90 24 28
 • Thomas Pollema        06 – 10 35 84 08
 • Joost Mulder               06 – 30 34 37 97
 • Jantine Akkerman       06 – 14 80 78 30