Dagelijks Bestuur AJF

DB AJF

Momenteel zijn actief in het dagelijks bestuur:
V.l.n.r.: Jessica Knol, Hendrik Galema, Akkelien Hettinga, Johannes van der Veer, Nynke Broersma, Veronica Brolsma, Johan Oerlemans en Tjebbe Oenema.

Het DB komt maandelijks bijeen en houdt zich bezig met vele, vaak uiteenlopende zaken.  Belangenbehartiging voor de agrarische jongeren staat voorop. Verder vertegenwoordigen DB-ers AJF bijvoorbeeld in het NAJK-bestuur, bij AJF gaat Hendrik Galema als vaste vertegenwoordiger richting Utrecht. Daarnaast nemen zij ook met een adviserende stem zitting in verschillende vakgroepen van LTO Noord. Ook houdt het bestuur AJF financieel draaiende. Verder beslissen zij over veel organisatorische zaken. Tot slot zijn enkele DB-ers contactpersoon voor een aantal afdelingen en ondersteunt de afdeling bij vragen en/of problemen.

Contactgegevens

  • Hendrik Galema, Voorzitter AJF + contactpersoon NAJK – 0620548857
  • Nynke Broersma, Secretaris AJF – 0627254648
  • Johannes van der Veer, Penningmeester – 0612223095
  • Jessica Knol – Algemeen bestuurslid – 0614940187
  • Tjebbe Oenema – Algemeen bestuurslid – 0623948855
  • Veronica Brolsma – Algemeen bestuurslid – 0621665358
  • Johan Oerlemans – Algemeen bestuurslid – 0621276100
  • Akkelien Hettinga – Melkveehouderijwerkgroep – 0627341931