Dagelijks Bestuur

vlnr: Thomas, Uulco, Arjan, Tjebbe, Eke, Jantine en Jehannes. Op voorgrond: Joost Mulder

Het DB komt maandelijks bijeen en houdt zich bezig met vele, vaak uiteenlopende zaken. DB-ers vertegenwoordigen AJF bijvoorbeeld in het NAJK-bestuur, bij AJF gaat Jehannes Miedema als vaste vertegenwoordiger richting Utrecht. Daarnaast nemen zij ook met een adviserende stem zitting in verschillende vakgroepen van LTO Noord. Ook stuurt het DB personeel aan, haalt mede projecten binnen en houdt de AJF financieel draaiende. Verder beslissen zij over veel organisatorische zaken. Daarnaast is iedere DB-er contactpersoon voor een aantal afdelingen en probeert de afdeling te helpen met vragen en/of problemen.

Momenteel zijn actief in het bestuur:

 • Eke Folkerts, voorzitter Dagelijks Bestuur
 • Arjan Sinnige, penningmeester, voorzitter Provinciaal Bestuur
 • Tjebbe Oenema, secretaris
 • Jehannes Miedema, contactpersoon NAJK
 • Thomas Pollema, algemeen bestuurslid, contact persoon akkerbouwwerkgroep
 • Joost Mulder, voorzitter melkveehouderijwerkgroep
 • Uulco Brouwer, algemeen bestuurslid
 • Jantine Akkerman, algemeen bestuurslid

Hieronder vind je de contactgegevens per Dagelijks Bestuurder

 • Eke Folkerts               06 – 42 40 44 10
 • Arjan Sinnige              06 – 13 10 32 75
 • Tjebbe Oenema         06 – 23 94 88 55
 • Jehannes Miedema   06 – 20 90 24 28
 • Thomas Pollema        06 – 10 35 84 08
 • Joost Mulder               06 – 30 34 37 97
 • Uulco Brouwer            06 – 19 27 47 08
 • Jantine Akkerman       06 – 14 80 78 30