Dagelijks bestuurder gezocht

Heb jij?

 • affiniteit met de land- en tuinbouw?
 • organisatorische kwaliteiten?
 • een mening over actualiteiten in de land- en tuinbouw ?
 • een paar uurtjes per week over?
 • …… of andere kwaliteiten waar wij volgens jou niet zonder kunnen?

Wil jij?

 • je inzetten voor een toekomst voor jonge boeren in Friesland, Nederland en Europa?
 • meepraten over actuele thema’s binnen de landbouw?
 • samen met andere agrarische jongeren een gezellig, enthousiast team vormen?
 • je (bestuurders)vaardigheid verder ontwikkelen?
 • her- en erkenning bij andere agrarische jongeren?
 • een netwerk opbouwen?

Wij zoeken jou!

Het dagelijks bestuur van AJF is op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuurders! Ben je tussen de 18 en 30 jaar, woonachtig in Friesland en herken je je in bovenstaand profiel en lijkt het je wat om je in te zetten voor AJF en daarmee voor andere agrarische jongeren in Friesland?
Neem dan contact op met Eke Folkerts, voorzitter AJF (06 – 42 40 44 10 of info@ajf.najk.nl)

Dam Beton nieuwe sponsor AJF

Dam Beton werkt vanaf 1 februari jl. samen met Agrarische Jongeren Friesland (AJF). Deze maand ondertekenden Rutmer Boersma, namens Dam Beton, en Joost Mulder, namens AJF, het sponsorcontract. Daarmee bezegelden zij de deal voor een periode van minimaal een jaar.

Met deze bijdrage kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging.

Joost Mulder (AJF) en Rutmer Boersma (Dam Beton)

Dam Beton is leverancier van beton & prefab betonproducten.

Met een eigen betoncentrale levert Dam Beton betonmortel aan aannemers, agrariërs en particulieren. In twee grote productie hallen worden producten zoals betonplaten, keerwanden en o.a. kavelpadbetonplaten geproduceerd. Ook levert Dam Beton een breed assortiment in bouwmaterialen en sierbestrating, siertegels en siergrind.

DLV Advies nieuwe partner van AJF in 2019

DLV Advies werkt vanaf 1 januari jl. samen met Agrarische Jongeren Friesland (AJF). Deze maand ondertekenden Michiel Meindertsma, namens DLV Advies, en Arjan Sinnige, namens AJF, het sponsorcontract om de deal te bezegelen. De sponsorovereenkomst met DLV Advies omvat een periode van een jaar.

DLV Advies ziet AJF als belangrijke partner om de agrarische jongeren in Friesland te bereiken. AJF is blij dat zij willen stimuleren dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis vergroten.” aldus AJF penningmeester Arjan Sinnige. Met de bijdrage van DLV Advies kan AJF zich actief blijven inzetten voor belangenbehartiging en kennisoverdracht. Voor DLV Advies is dit een goede kans om de bekendheid te vergroten bij alle leden van AJF. DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers die actief zijn in de agrarische sector. De specialisten adviseren op de terreinen bouw, financieel management, mest, energie, makelaardij en schade.

Via deze weg kan DLV Advies projecten onder de aandacht brengen, waaraan AJF-leden kunnen deelnemen. Voor het tweede doel, kennisoverdracht wordt de bal direct ingekopt. De samenwerking start donderdag 14 februari 2019 met een provinciale avond over de melktermijnmarkt. Een nieuwe manier om de risico’s van een fluctuerende melkprijs af te dekken door de melkprijs vast te zetten op de melktermijnmarkt en daardoor een gemiddeld hogere melkprijs ontvangen. Deze bijeenkomst organiseert DLV Advies op hun kantoor in Drachten. Binnenkort ontvangen de leden een uitnodiging per mail met een aanmeldlink.

Contract AJF met de Friese Rabobanken vernieuwd!

Op 11 januari j.l. is de sponsorovereenkomst van de Friese Rabobanken met AJF na intensief overleg vernieuwd en met drie jaar verlengd.

Met een handtekening bekrachtigden Siebe Meindertsma, directeur Food & Agri Rabobank, Durk Mous, directeur Rabobank Drachten Friesland Oost en AJF voorzitter Eke Folkerts, penningmeester Arjan Sinnige en secretaris Tjebbe Oenema, de afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking. De ondertekening vond plaats op het bedrijf van akkerbouwer Syds Miedema uit Hallum. Hij heeft zich jaren actief ingezet voor de akkerbouw bij AJF.

vlnr: Eke Folkerts, Durk Mous, Siebe Meindertsma, Arjan Sinnige en Tjebbe Oenema Fotograaf: Anja Brouwer

“AJF is trots en blij dat de Friese Rabobanken, als één van de belangrijkste spelers in de Agribusiness, zich opnieuw wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland.” aldus AJF voorzitter Eke Folkerts. De Rabobank voelt zich nauw betrokken bij de agrarische sector en vervult graag een rol van betekenis bij de ontwikkelingen van een vitale en duurzame agrarische sector in Friesland.

Met deze bijdrage kan de AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Zo discussieerden eind 2018 op de Rabobank in Drachten agrarische jongeren over de transitie in de landbouw. Verder kunnen de leden zich ontwikkelen in ondernemerschap. Als voorbeeld dienen een viertal workshops die georganiseerd zijn over bedrijfsovername op de landbouwbeurs half december jl. samen met andere partners. Tot slot is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. De leden nemen hun kennis en opgedane ervaringen mee als ze een bestuursfunctie in andere maatschappelijke organisaties oppakken.

Spinder gaat samenwerking aan met AJF!

Spinder is sinds het najaar nieuwe sponsor van AJF. In het jubileumjaar van AJF bezegelden beide partijen de samenwerking met een nieuw sponsorcontract. Rudmer Hilverda namens Spinder en AJF-penningmeester Arjan Sinnige maakten de afspraken voor de samenwerking.

Spinder ziet dat de jeugd de toekomst heeft en wij zijn blij dat zij willen stimuleren dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis kunnen vergroten.” aldus AJF penningmeester Arjan Sinnige. Met de bijdrage van Spinder kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Voor hen is dit een goede kans om de bekendheid te vergroten bij alle leden van AJF. Van dit sponsorbedrag is ook een bedrag naar het jubileumfeest van AJF gegaan!

Rudmer Hilverda en Arjan Sinnige (AJF) bij de ondertekening op het kantoor van Spinder in Harkema.

Spinder
In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie en verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een bankwerkerij met een paar man, werd al snel een klein fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we het nu kennen: een toonaangevend, geavanceerd productiebedrijf met een modern assortiment voor de hedendaagse melkveehouderij.

Praat mee over de visie van AJF

Voor afdelingsbestuurder en geïnteresseerde leden

Woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. In de aanloop maken de politieke partijen hun visie en standpunten op de provinciale zaken kenbaar en gaan ze met elkaar in debat. Ook AJF is veel in gesprek met de politiek om het belang van ons als jonge boer naar voren te brengen. Wat is nu de visie van AJF en welke standpunten nemen we in?

Onder leiding van Sjoerd Hofstee van persbureau Langs de Melkweg gaan wij als bestuur graag met jullie in gesprek om tot een actueel en gedragen tien punten visiedocument te komen.

 

 

Als afsluiting van de avond toosten we graag met jullie op het nieuwe jaar!

Wanneer:                 Maandag 7 januari 2019

Waar:                        Zalen en partycentrum It Holt

Adres:                       IT Holt 6, 9033 WH Deinum

Aanvang:                 20.00 uur

“Actualiteiten in de melkveehouderij”

Met  Marije Klever en Rick Hoksbergen

Tijdens deze bijeenkomst praat Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij NAJK, ons bij over fosfaat en andere actualiteiten in onze sector. Als AJF voorzien we via de klankbordgroep Marije regelmatig van input voor de landelijke discussies. Goed om met haar van gedachten te wisselen.
Van Alfa Accountants en Adviseurs (Alfa) komt Rick Hoksbergen, relatiemanager bij Alfa. Hij voegt hier zijn expertise aan toe over fosfaat, de huidige stand van de sector en tegelijk ook de langere termijn.

Wanneer:                   Maandag 17 december 2018

Waar:                         Dairy Campus

Locatie:                      Boksumerdijk 11, Goutum

Aanvang:                   20.00 uur

Marije Klever, DB NAJK

Rick Hoksbergen, Alfa adviseurs en accountants

Workshop “Het bedrijf overnemen?”

In 1 uur alle ingrediënten voor jouw keuzes!

Sta jij op het punt om in de toekomst het bedrijf over te nemen? Dan is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsovername.

Op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018 geeft AJF in samenwerking met Rabobank, LTO Noord, AB Vakwerk en WTC Expo een workshop over bedrijfsovername. Tijdens de workshop gaan we onder leiding van twee agrarische coaches het gesprek aan met jonge boeren over diverse onderwerpen zoals communicatie, ondernemerschap, visie en omgeving, kortom: alle ingrediënten die nodig zijn om de juiste keuzes te kunnen maken.

Dus neem jij in de toekomst het bedrijf over of wil je meer weten over bedrijfsovername? Volg dan de workshop ‘Het bedrijf overnemen?’ op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018! Meer informatie vind je hier

Tijden workshops

Woensdag 12 december:   11.00-12.00 uur
Donderdag 13 december:   14.00-15.00 uur
Vrijdag 14 december:         14.00-15.00 uur
Zaterdag 15 december:      11.00-12.00 uur

Lianne Veenstra

Dik Veefkind

Steun voor Friese jonge boeren

Jonge landbouwers kunnen voor de 4e keer een steuntje in de rug krijgen
voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. Provincie Fryslân
wil met de subsidie Jonge Landbouwers jonge boeren helpen om in hun
bedrijf te investeren.

Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers tot 40 jaar de subsidie aanvragen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Voor deze openstelling hebben provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 500.000 aan subsidie beschikbaar gesteld. Met deze bijdrage kunnen jonge boeren onder meer precisiebemesting uitvoeren, luchtwassers en koematrassen aanschaffen. Het aanvragen van een bijdrage voor een windturbine is echter niet mogelijk in Fryslân. De subsidie bedraagt 30% van de investering. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag.

Verbeteringen merkbaar volgens NAJK
“NAJK heeft zich afgelopen periode hard ingezet voor een passende JOLA-regeling. Er zijn ten opzichte van de openstelling in 2017 een aantal verbeteringen in de regeling doorgevoerd”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. Voor meer informatie over de inzet van NAJK lees:   NAJK over JOLA openstelling

Persoonlijk BRS-nummer aanvragen
Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf voldoet niet voor een JOLA-aanvraag. Draaijer: ”Het kan enkele dagen duren voordat de aanvraag van een persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan als je gebruik wilt maken van de JOLA.” Een BRS-nummer kan altijd worden aangevraagd, dus ook voor de openstelling van de JOLA-regeling.

Meer informatie
Kijk op RVO POP3 subsidies Friesland voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie.

 

Noordelijk klimaatdebat

“Hoe gaat de landbouw om met de klimaatopgave?”

Aan het eind van dit jaar moet er een klimaatakkoord zijn. Dit akkoord heeft ook effect op onze land- en tuinbouw. Wij, jonge boeren en tuinders, hebben een grote rol bij de realisatie van de klimaatopgave. Wij moeten een belangrijk deel van de klimaatopgave invullen. Ambtenaren schrijven het beleid hoe de klimaatopgave gehaald gaat worden. Daarom organiseert NAJK de komende maanden bijeenkomsten met leden en ambtenaren om met elkaar in gesprek te gaan over klimaat aan de hand van stellingen. Met elkaar willen we komen tot een aantal mogelijke acties om de klimaatopgave in te vullen.

Op maandagavond 26 november 2018 is er een bijeenkomst voor de regio noord. Ben jij er ook bij? De avond wordt geleid door NAJK-voorzitter Andre Arfman. Hij behartigt de belangen van de jonge boeren en tuinders op het gebied van klimaat in Den Haag.

Graag z.sm. opgeven bij het secretariaat via info@ajf.najk.nl.  Dan sturen we je vooraf de stellingen om voorbereid de dialoog aan te gaan!

Programma:
20:05 uur Opening door NAJK voorzitter Andre Arfman
20:15 uur Voorstellen beleidsmedewerkers provincies
20:30 uur Diverse tafelrondes
21.45 uur Plenaire ronde en afsluiting
22.15 uur Borrelen

We zien je graag in Ureterp, namens de werkgroep Klimaatdialoog

Casper Mentink; DAJK tel: 06 – 12 99 35 66
Tjebbe Oenema, AJF, tel: 06 – 23 94 88 55
Rick Vermue, GrAJK, tel: 06 – 28 14 42 00

Wanneer:    Maandag 26 november 2018
Aanvang:    20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar:          Multi Functioneel Centrum ‘De Wier’
Adres:         De Telle 21, 9247 BH Ureterp (0512 – 30 14 40)

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.