Drie nieuwe AJK-voorzitters in Noorden

Eke Folkerts (Friesland), Willem Dinkla (Groningen) en Roy Meijer (Drenthe) staan nog maar pas aan het roer van hun provinciale agrarische jongeren vereniging in het noorden. Begin mei hebben ze een avond afgesproken voor kennismaking en afstemming over de thema’s in hun regio Noord-Nederland. Nieuwe oogst heeft hen de nodige vragen voorgelegd.

Naast interprovinciale thema’s zijn er vooral regionale zaken waar de drie nieuwe noordelijke AJK-voorzitters zich mee bezighouden. Daarbij gaat het om de lobby bij provincie- en gemeentebestuur, verenigingszaken, afstemming met afdelingen en leden en input geven aan het landelijk bestuur van de NAJK. Daarnaast hebben de bestuurders hun eigen initiatieven, waarmee ze naar buiten treden. ‘Die projecten vullen we zelf in.’

AJF

AJF is nauw betrokken bij het afsluiten van zes landbouwdeals met de provincie. ‘We hebben veel gesprekken over de inpasbaarheid voor onze leden. Duurzame landbouw betekent ook dat bedrijven overgenomen moeten kunnen worden door de volgende generatie’, vindt AJF-voorzitter Eke Folkerts. Voor het hele interview lees het hele bericht: Drie nieuwe AJK voorzitters in het noorden

Contract AJF met Alfa Accountants en Adviseurs is verlengd

Dit voorjaar is de sponsorovereenkomst van Alfa Accountants en Adviseurs (Alfa) in Friesland met Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd. Met een handtekening bekrachtigden directeur Agro Rick Hoksbergen namens Alfa en Jacob Poortenga namens AJF de afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking van de komende jaren.

file

Rick Hoksbergen en Jacob Poortenga ondertekenden het contract bij het kantoor van Alfa in Leeuwarden. “AJF is trots en verheugd dat Alfa Accountants in Friesland zich weer wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland, aldus AJF voorzitter Eke Folkerts.

Met de bijdrage kan de AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Verder kunnen ze zich ontwikkelen in ondernemerschap. Daarnaast is de AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. De leden nemen hun kennis en opgedane ervaringen mee als ze een bestuursfunctie in andere maatschappelijke organisaties oppakken.

Verlenging sponsorcontract met Asbestspecialist Man&Mach

Asbestspecialist Man&Mach en AJF Friesland hebben het sponsorcontract voor het komende jaar weer verlengd. Man & Mach is groot in asbestsanering en actief in o.a. Noord- en Midden-Nederland in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. De wortels van Man & Mach liggen in de agrarische sector. En die achtergrond is terug te vinden in de bedrijfscultuur van nu; praktische aanpakkers waarbij afspraak ook gewoon afspraak is. Een perfecte partner voor jonge boeren

Verlenging sponsorcontract April 2018

Jury- en publieksprijs voor Welmoed Deinum!

Welmoed Deinum uit Sondel is volgens de jury de Meast Duorsume Jonge Boerin van Fryslân. Zij ontving een cheque ter waarde van €2.000,-. Op donderdag 5 april reikte gedeputeerde Johannes Kramer deze prijs uit tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis.

DSC_0112

vlnr: Nynke de Jong, Raynaud Ritsma, Welmoed Deinum, Marco van Overbeek en gedeputeerde Johannes Kramer

Welmoed Deinum is 24 jaar en heeft met haar ouders een biologisch dynamische grasgevoerde melkveehouderij “De Graasboerderij” De koeien grazen veel buiten waar ze genieten van vers gras en kruiden. Zij is trots op de vruchtbare, gezonde bodem en op hun koeien, omdat ze het zo goed op en met het gras doen! Het bedrijf heeft bijna een gesloten kringloop. De eigen produkten worden verkocht in de boerderijwinkel.

De vakjury, bestaande uit Jelmer Sietzema (adviseur Alfa Accountants en Adviseurs), Albert v.d. Ploeg (voorzitter Noardlik Fryske Wâlden, deeltijd wethouder in de gemeente Dongeradeel en voor-zitter van het Living Lab natuurinclusieve landbouw) en Froukje Hernamdt (Friese Milieufederatie), hebben deze boerin als winnaar gekozen van de Duorsume Jonge Boer prijs 2018. De vakjury en de publieksjury waren het hier over eens, met een nek aan nek race met de ondernemers vleesveeboerin Nynke de Jong van Veenwouden en tomatenteler Marco van Overbeek uit Bitgum.

Duorsume Jonge Boer prijs
Met een tweejaarlijkse prijs voor de meest duurzame jonge agrarisch ondernemer in Fryslân wil de provincie verduurzaming van de sector stimuleren. De provincie laat zo ook haar waardering blijken voor jonge mensen die het aandurven om een agrarisch bedrijf over te nemen of te starten. Het is de tweede keer dat de provincie Fryslân de Duorsume Jonge Boer priis heeft toegekend. Het winnende agrarisch bedrijf ontving een cheque ter waarde van € 2.000,-. De tweede en derde prijswinnaars ontvingen cheque ter waarde van resp. € 1.000,– en € 500,–.

Melkveehouderij AJF ma. 9 april

Weidevogelbeheer

De lente is begonnen! De natuur komt op gang en de boeren ook:) Jullie hebben vast wel gemerkt dat de provincie Fryslân de campagne ‘Grutsk op ús greidefûgels’ is gestart waarmee ze de boeren in Fryslân bewust willen maken van hun zorgplicht voor o.a. weidevogels. Maar wat houd die zorgplicht precies in? Om welke dieren gaat het en hoe vul je deze zorgplicht in?

Tijdens deze bijeenkomst van de melkveehouderij vakgroep krijgen we eerst een opfriscursus weidevogels en na de pauze de praktische handvatten voor beheer op het bedrijf. Ook wanneer dat buiten de beheersgebieden ligt.

Met medewerking van Geert Draaistra en Pyt van de Polder.

073_grutto

Graag tot ziens op 9 april en met vriendelijke groet,

Joost Mulder en Eke Folkerts, melkveehouderijwerkgroep AJF

Wanneer:                      Maandag 9 april 2018

Waar:                            Dairy Campus

Adres:                          Boksumerdyk 11, Goutum

Aanvang:                     20.00 uur

Eke Folkerts volgt Rakesh de Vries op als voorzitter AJF

Een grote bestuurswisseling op de ALV van 12 maart vond plaats bij AJF! De drie nieuw gekozen bestuurders Tjebbe Oenema, Jehannes Miedema en Joost Mulder gaan aan de slag bij AJF. De ervaren Eke Folkerts is als voorzitter gekozen. De leden zien in haar een waardige opvolger van Rakesh de Vries die na vijf jaar voorzitterschap het stokje overdraagt aan Eke. Verder is afscheid genomen van secretaris Saskia Nauta, penningmeester Jacob Poortenga en Jaap Formsma als bestuursleden.

 

IMG_9279

Kort na de pauze kwam Femke Wiersma, bekend van boer zoekt vrouw, aan het woord. Zij sprak over “framing’ van de agrarische sector, license to produce en de verbinding tussen boer en burger.

IMG_9288

 

IMG_9272

Jehannes Miedema

IMG_9270IMG_9267