Excursie Melkveehouderijvakgroep naar Ecolana

Vooraankondiging Excursie melkveehouderij vakgroep 27 augustus 2018

Wanneer:                 Maandag 27 augustus 2018

Locatie:                    Mts. v/d Bos-Weidenaar, Witmonnikswei 1 9151 AC te Holwerd

Aanvang:                 20.00 uur

Deze avond zijn we te gast bij Ecolana, een samenwerking tussen meerdere ondernemers in de akkerbouw en veehouderij. De start is bij Mts v/d Bos-Weidenaar.

Noteer alvast in je agenda, de uitnodiging volgt nog.

We hopen op jullie aanwezigheid!

 

Minisymposium, zaterdag 23 juni 2018, aanvang: 10.00uur

Op zaterdag 23 juni is ’s morgens een minisymposium in samenwerking met de Agrarische Jongeren met inbreng van Mulder Agro “Van Pharmacy tot Farmacy”, Sandra van Kampen en Youetta Visser, schrijfsters van ‘VOER’, over de insteek van de consument De schaal van kampen en Dick van den Oever van ASR over duurzaam grondgebruik.

Locatie:

Akkerbouwbedrijf Maatschap Hoogterp, Oudebildtdijk 771, 9079 NC St.-Jacobiparochie

Deze dag is het demoveld vanaf 09.00 geopend.

Het programma 23 juni:

09:00 – 16:00 Rondleidingen langs de demonstratievelden (businessmarkt is ook open voor publiek)

09:00 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:15 Andries Hoogterp,  Agrarische Jongeren Friesland (AJF)
Opening

10:15 – 10:50 Sandra van Kampen
De connectie tussen consumenten en voedselproductie

10:50 – 11:25 Theo Mulder
Duurzame landbouw

11:25 – 12:00 Dick van den Oever
Duurzaam landgebruik

12:00 – 13:00 Lunchpauze

13:00 – 16:00 De mogelijkheid tot het bezoeken van onder andere; workshops gegeven door Jim Wilson en Regnerus Techniek, de businessmarkt, de kunsttentoonstelling, de demovelden en presentaties gegeven door onder andere Anne Elings van Wageningen UR

16:00 Afsluiting

Workshop Intelligente Aardappelteelt, 23 juni 2018, aanvang: 13.00

Op de zaterdagmiddag is een workshop Intelligente Aardappelteelt over slimme toepassingen uit de precisielandbouw door de Schotse specialist Jim Wilson van Soilessentials. De titel van zijn programma is “Crop monitoring with web applications for drone- and sattelite imagery” (ofwel het monitoren van gewassen met behulp van webapplicaties voor drone- en satellietopnamen). Daarnaast zijn er parallelle informatiesessies, posterpresentaties en is er het gehele weekend een bedrijvenmarkt over belangwekkende onderwerpen uit de aardappelsector.

Voor meer informatie zie de website: Programma agrarisch symposium een toekomst voor voedselproductie

symposium-voor

Potatoes go Wild

Het internationale Symposium maakt deel uit van Potatoes go Wild, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het programma met activiteiten van Potatoes go Wild duurt tot 6 januari 2019. Het programma wordt georganiseerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken.

“Potatoes Go Wild” heeft als doelstelling om burgers en consumenten in contact te brengen met de moderne akkerbouw. Hiervoor is in de diverse programmaonderdelen een combinatie gemaakt van culturele en economische aspecten.

Drie nieuwe AJK-voorzitters in Noorden

Eke Folkerts (Friesland), Willem Dinkla (Groningen) en Roy Meijer (Drenthe) staan nog maar pas aan het roer van hun provinciale agrarische jongeren vereniging in het noorden. Begin mei hebben ze een avond afgesproken voor kennismaking en afstemming over de thema’s in hun regio Noord-Nederland. Nieuwe oogst heeft hen de nodige vragen voorgelegd.

Naast interprovinciale thema’s zijn er vooral regionale zaken waar de drie nieuwe noordelijke AJK-voorzitters zich mee bezighouden. Daarbij gaat het om de lobby bij provincie- en gemeentebestuur, verenigingszaken, afstemming met afdelingen en leden en input geven aan het landelijk bestuur van de NAJK. Daarnaast hebben de bestuurders hun eigen initiatieven, waarmee ze naar buiten treden. ‘Die projecten vullen we zelf in.’

AJF

AJF is nauw betrokken bij het afsluiten van zes landbouwdeals met de provincie. ‘We hebben veel gesprekken over de inpasbaarheid voor onze leden. Duurzame landbouw betekent ook dat bedrijven overgenomen moeten kunnen worden door de volgende generatie’, vindt AJF-voorzitter Eke Folkerts. Voor het hele interview lees het hele bericht: Drie nieuwe AJK voorzitters in het noorden

Contract AJF met Alfa Accountants en Adviseurs is verlengd

Dit voorjaar is de sponsorovereenkomst van Alfa Accountants en Adviseurs (Alfa) in Friesland met Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd. Met een handtekening bekrachtigden directeur Agro Rick Hoksbergen namens Alfa en Jacob Poortenga namens AJF de afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking van de komende jaren.

file

Rick Hoksbergen en Jacob Poortenga ondertekenden het contract bij het kantoor van Alfa in Leeuwarden. “AJF is trots en verheugd dat Alfa Accountants in Friesland zich weer wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland, aldus AJF voorzitter Eke Folkerts.

Met de bijdrage kan de AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Verder kunnen ze zich ontwikkelen in ondernemerschap. Daarnaast is de AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. De leden nemen hun kennis en opgedane ervaringen mee als ze een bestuursfunctie in andere maatschappelijke organisaties oppakken.