Geslaagde startavond over “Hoe organiseer ik mijn afdeling?”

In een zaal met een groot aantal afdelingsbestuurders opende AJF voorzitter Eke Folkerts op 9 september jl. de bestuurdersavond.  “Belangenbehartiging en ledenbinding zijn voor komend seizoen de speerpunten” gaf Eke aan. In deelsessies zijn deze punten samen met financiën en communicatie met de bestuurders besproken.

Naast Europese en landelijke belangenbehartiging waar NAJK zich vooral voor inzet, pakt AJF met name provinciale zaken op. Voorbeelden zijn overleg met Wetterskip Fryslân en de werkgroep veenweide. Actueel is nu PAS, daarvoor heeft NAJK een klankbordgroep ingevoerd waar AJF aan mee doet.

“Belangenbehartiging en ledenbinding zijn voor komend seizoen de speerpunten” geeft Eke aan. Daarom wil AJF in deelsessies met de bestuurders onder andere deze punten toelichten en bespreken.

Tijdens de nabespreking blijkt de app groep voor bestuurders dé manier om elkaar te bereiken. Terugkoppeling is daarbij ook nodig. “Met de app kan je meer communiceren wat AJF doet” volgens een bestuurder. Als afdeling kan je bij de start van je afdelingsavond informatie geven aan leden. “Bel vooraf met dagelijks bestuurder” tipt Eke, dan ben je zelf up tot date.  

Interessante sprekers of iets anders organiseren trekt wellicht leden naar je activiteiten. Organiseer een pubquiz, ga naar een ondernemer buiten de sector, voeg een wedstrijdelement toe aan je avond of maak een reis met je leden.

Aan het einde van de bespreking komt PAS aan de orde. AJF wil hier graag een avond over organiseren. In overleg met de groep wordt besloten af te wachten tot er meer bekend is.  Tot slot vraagt een bestuurder “Wil je als AJF vaker reageren als er iets op de radio komt dat ons raakt in de provincie? ” Dat verzoek is 15 september ingewilligd door Eke. Zij ging in gesprek bij Omrop Fryslan o.a. met D66 fractievoorzitter Romke de Jong over de uitspraken die landelijk zijn gedaan door deze partij.

Excursie melkveehouderij geslaagd!

Als start van het nieuwe AJF seizoen brachten een groot aantal leden op 2 september een bezoek aan het bedrijf van AJF-lid Peter den Hertog van maatschap den Hertog Venema in Vegelinsoord. Bij het maisproefveld lichtte Dirk Johan Feenstra, als projectleider Demo Strokenteelt, de stand van zaken toe.  

Lely Center Noord verlengt sponsorcontract

Lely Center Noord is dit jaar weer sponsor van AJF. Op woensdag 17 juli jl. ondertekenden zij het sponsorcontract om de samenwerking te bezegelen.

Hessel Stegenga, verkoopadviseur van Lely Center Noord en Arjan Sinnige, oud penningmeester AJF, schudden elkaar de hand. Beide partijen zetten de samenwerking voort en zijn hier positief over. “Lely Center Noord ziet dat de jeugd de toekomst heeft en AJF is blij dat Lely stimuleert dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis vergroten.” aldus Arjan.

Kansen voor diverse keuzes in bedrijfsontwikkeling

Voor de melkveehouderij zijn er diverse keuzes te maken voor de bedrijfsontwikkeling. Op 15 april jl. lichten drie ondernemers hun verschillende keuzes toe. “Voor allen liggen er kansen” aldus de aanwezigen.

Joost Alssema, met zijn melkveebedrijf in Midwolde, vertelde meer over zijn keuze voor groei. Renze Roorda uit Veenklooster lichtte zijn keuze toe voor omschakeling. Het verhaal van Jorrit Kraak uit Langelille stond in het teken van optimalisatie van het melkveebedrijf. 

Subsidie fysieke investeringen landbouw POP3 opengesteld

Vanaf maandag 8 april is de subsidieaanvraag voor fysieke investeringen onder POP-3 maatregelen in Friesland weer opengesteld. Daarmee ondersteunt de provincie agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen met de aanschaf van machines en materieel. De provincie stelt samen met de Europese Unie 40% aan subsidie beschikbaar. De investering moet een bijdrage leveren aan maatregelen op het terrein van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Aanvragen kunnen tot 14 juni 2019 worden ingediend via www.snn.nl/pop3. Daar staat ook een lijst met onderdelen (machines e.d.) die te subsidiëren zijn. De subsidie mag maximaal 40% van de investering zijn, met een minimum van €10.000 en maximum €60.000 per aanvraag. Een aanvrager kan maar één aanvraag indienen, maar binnen die aanvraag wel stapelen voor meerdere onderdelen.

Top opkomst ALV AJF

Voor de ALV op dinsdag 26 maart jl. was Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop, de grote trekker in een bomvolle zaal in Jirnsum. Hij vertelde na de pauze over zijn ervaringen als presentator van het TV programma van Omrop Fryslân “Buorkje foar begjinners” waar hij een tiental keren een dag meewerkte op een boerderij. Hij sloot de avond af met liedjes van zijn bekende repertoire.

Bestuurswisseling

Een bestuurswisseling vond plaats op deze ALV. Twee gekozen bestuurders Jantine Akkerman en Uulco Brouwer gaan officieel verder als het dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Uulco neemt daarbij de taak van penningmeester over van Arjan Sinnige. Hij neemt na vier jaar afscheid van het DB als vice-voorzitter en het laatste jaar als penningmeester. Tot slot is Eke Folkerts unaniem herkozen als voorzitter na haar eerste jaar.

Eke bedankt Arjan voor zijn inzet voor AJF

ALV met Emiel Stoffers

Op de ALV van dinsdag 26 maart komt Emiel Stoffers, bekend als zanger van de Hûnekop en als presentator, naar De 2 Gemeenten in Jirnsum.  Hij vertelt over zijn ervaringen als presentator van het TV programma van Omrop Fryslân “Buorkje foar begjinners” waar hij een tiental keren een dag meewerkte op een boerderij. We sluiten de avond af met een optreden van Emiel.