Terugblik Drive in ALV AJF

Vanuit de ‘fryske greiden’ bij Wjeltsryp vond op 14 september onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. In deze bijzondere uitvoering van de jaarlijkse vergadering werden de jaarstukken van de vereniging besproken, waaronder het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar. Daarnaast hebben we afscheid genomen van bestuurders en nieuwe bestuurders welkom geheten.
Na de pauze was het woord aan Arno Brok, de Commissaris van de Koning in Fryslân.


Drive In ALF AJF hoogtepunt voor Arno Brok

De Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben wij dit jaar op een speciale en unieke manier gehouden. Vanwege de corona konden wij de ALV niet zoals gebruikelijk in een zaal houden. Toen ontstond het idee van een DRIVE IN ALV. Deze bijeenkomst hebben wij gehouden in het land van Provinciaal Bestuurder Johannes van der Veer in Wjelsryp. In de vorm van een Drive In hebben wij al onze leden de mogelijkheid geboden om met de auto of de trekker naar deze bijeenkomst te komen. Tijdens deze avond hebben wij afscheid genomen van Eke Folkerts als voorzitter. Het stokje is overgenomen door Hendrik Galema uit Hartwerd.

Commissaris van de Koning Arno Brok was eregast en spreker tijdens deze avond. Vroeger zat hij de dag vóór prinsjesdag in Den Haag, maar in plaats daarvan stond hij bij ons op het podium de jonge boeren van Friesland toe te spreken. Voor hem en ons een hoogtepunt!

Hieronder een foto impressie:

𝗛𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗸 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘇𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗝𝗙

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 september is Hendrik Galema uit Hartwerd gekozen als nieuwe voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland.

Op deze avond is afscheid genomen van Eke Folkerts die vanaf 2018 de positie van voorzitter vervulde. Sinds eerder dit jaar is Eke Folkerts portefeuillehouder Bedrijfsovername bij NAJK.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden ingestemd met de komst van drie nieuwe dagelijks bestuurders: Foppe Sinnema, Johannes van der Veer en Johan Oerlemans. Naast Eke hebben we ook afscheid genomen van Thomas Pollema en Jehannes Miedema. We willen iedereen bedanken voor de inzet binnen de AJF. Oant sjen!

𝗔𝘀 ‘𝘁 𝗻𝗲𝘁 𝗸𝗶𝗻 𝘀𝗮 ‘𝘁 𝗺𝗼𝗮𝘁, 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗼𝗮𝘁 𝗶𝘁 𝗺𝗮𝗿 𝘀𝗮’𝘁 𝗸𝗶𝗻!

Ondanks de beperkende maatregelen rond Covid-19 willen we graag een ALV organiseren waar álle leden bij kunnen zijn. En daar hebben we wat op gevonden! De ALV wordt een drive-in!

🚜
🚗

Dus wil je graag weten hoe het gaat met onze club, wie de nieuwe bestuurders zijn én hoe onze Commissaris van de Koning Arno Brok de landbouw in Friesland voor zich ziet.. meld je dan aan via deze link: https://forms.gle/SQwyiML1WUiw3uj9A

LAATSTE BEZOEK ‘SCHOON ERF, SCHOON WATER’

Bijna 1.600 melkveehouders – driekwart van alle melkveehouders – in Friesland hebben meegedaan aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ waar . Medio augustus vond het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats. Een bijzonder project waarbij we gezamenlijk aan erfafspoeling hebben gewerkt. Arjan Sinnige was namens de Agrarische Jongeren aanwezig.

Grutsk! AJF in Beeld

Grutsk! Dat zijn we op al onze leden, ieder met z’n eigen passie en drijfveren in de agarsiche sector. Een sector die onmisbaar en ondenkbaar is uit Friesland. AJF-leden in beeld; schapenhouder op de zeedijk tot biologisch melkveehouder in de Fryske Walden…

Agrarisch Fryslân in Beeld