LAATSTE BEZOEK ‘SCHOON ERF, SCHOON WATER’

Bijna 1.600 melkveehouders – driekwart van alle melkveehouders – in Friesland hebben meegedaan aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ waar . Medio augustus vond het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats. Een bijzonder project waarbij we gezamenlijk aan erfafspoeling hebben gewerkt. Arjan Sinnige was namens de Agrarische Jongeren aanwezig.

Grutsk! AJF in Beeld

Grutsk! Dat zijn we op al onze leden, ieder met z’n eigen passie en drijfveren in de agarsiche sector. Een sector die onmisbaar en ondenkbaar is uit Friesland. AJF-leden in beeld; schapenhouder op de zeedijk tot biologisch melkveehouder in de Fryske Walden…

Agrarisch Fryslân in Beeld

Jonge Boeren Regeling Friesland

Voor jonge boeren is vanaf 2 december 2019 t/m 31 januari 2020 geld beschikbaar. De provincie wil jonge boeren stimuleren om te investeren in duurzame aanpassingen binnen hun bedrijf. De zogenaamde ‘jongeboerenregeling’ wordt gefinancierd uit het Plattelands-ontwikkeling Programma (POP3).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Us jonge boeren ha de takomst. Ik fyn it dêrom wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Better foar it miljeu én better foar harren takomst.”

Bron: Kennisbank POP3 regelingen

De regeling is t.z.t. te vinden op de website van Provincie Fryslân.

AJF | Ledenbijeenkomst Visie

Afgelopen maart hebben we voor de verkiezingen een visie opgesteld die voor een groot deel was gebaseerd op de verkiezingsthema’s. In de gesprekken met politieke partijen merken we dat er nu een grote behoefte is aan een lange termijn visie: Hoe moet de landbouw er over 20 jaar uit zien?
Met een duidelijk toekomstbeeld van de jonge boeren kunnen ze besluiten die vandaag genomen moeten worden langs dit toekomstbeeld leggen. We hebben een voorzet gemaakt gebaseerd op de visie van afgelopen maart en willen die graag met jullie afstemmen op 12 november om 20.00 uur.

Wanneer:                        Dinsdag 12 november 2019

Waar:                                Dairy Campus

Adres:                               Boksumerdijk 11

Aanvang:                       20.00 uur

‘Nieuw in het bestuur?

Nieuw bij een afdeling als bestuurder? Wij kunnen je vragen beantwoorden en je goed op weg helpen. In twee avonden ben je zo snel mogelijk up to date en het is altijd een leuke manier om nieuwe mensen binnen AJF te leren kennen.

Op donderdag 14 november leer jij en/of je afdelingssecretaris handig gebruik te maken van het ledenadministratiesysteem, KIS. Voor het inschrijven van leden (zodat je afdeling bij elk nieuw lid €20,- kan ontvangen) en de overige regelingen van AJF.  Op donderdagavond 21 november is de ervaren NISCOO voorzitter Gerben Smeenk aanwezig op de interactieve avond over bestuurstaken, vergadertechniek en het leiden van ledenbijeenkomsten.

Start: Donderdag 14 november; 20-22.30 uur

Tijden: 20.00-22.30 uur

Locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten

Wil je goed voorbereid het winterseizoen in van AJF? Meld je aan via info@ajf.najk.nl of bel 0512 – 305 280 / 285

Kosten: NISCOO maakt het AJF mogelijk om deze cursus gratis te verzorgen.

AJF mede-ondertekenaar intentieverklaring Schoon Erf, Schoonwater akkerbouw Fryslân

In Fryslân startte woensdag 23 oktober het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Akkerbouw op het bedrijf van VOF Van Gunst-Boersma in Hallum.

Een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Tijdens de bijeenkomst gaf Sjoerd van Gunst aan wat voor hem de motivatie is om deelnemer te worden. De bij dit project betrokken partijen (AJF, LTO Noord, NAV en Wetterskip Fryslân) ondertekenden, net als eerder bij SESW Melkveehouderij, een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw.

Vanaf nu kunnen akkerbouwers en loonwerkers in Friesland zich als deelnemer aanmelden via de website https://schoonerfschoonwater.nl/akkerbouwfriesland. Op deze site is het mogelijk voor de deelnemer om een erfscan doen. Met de scan is te zien welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn, bijvoorbeeld het voorkomen van het afspoelen van vervuild was- en spoelwater in sloten. In een later stadium van het project is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor het uitvoeren van maatregelen.

AJF deelde produkten uit voor debat in provinciehuis

Woensdagmiddag 16 oktober is in het provinciehuis in Leeuwarden een debat over stikstof. AJF vraagt steun voor de aanpak met overleg en meer draagvlak. Vooraf deelden deze AJF leden uit naam van de AJF kaas, melk en wortels uit aan de gedeputeerde en provinciale staten. Een debat waar jonge boeren aanwezig zijn.