Akkerbouwwerkgroep AJF weer fysiek van start met excursie

De akkerbouwwerkgroep zorgt voor de sectorale belangen vanuit de akkerbouw en komt in het winterseizoen maandelijks bij elkaar. Zij delen kennis met elkaar en organiseren de provinciale akkerbouwavonden.
Afgelopen week zijn ze na een lange periode van corona weer fysiek van start gegaan. De werkgroep had een excursie bij Bloembollen en Akkerbouwbedrijf Hettinga-Hanenburg georganiseerd. Na de rondleiding is er met elkaar  uitgebreid gesproken over ritnaalden en groei scheuren. Een probleem wat steeds moeilijker wordt en is voor boeren lastig te bestrijden mede door de inperking van gewasbescherming.

 

 

AJF tekent nieuw partnership met CRV

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en CRV hebben een overeenkomst ondertekend waarmee beide partijen een samenwerking aangaan.
De partnerovereenkomst tussen AJF en CRV is op donderdag 7 oktober ondertekend door Jantine Akkerman, vice voorzitter van de AJF en Jacob van der Bij en Tim Ubbels, tevens actief AJF-lid. Wij zijn erg blij met deze samenwerking en kijken uit naar de kennis uitwisseling met onze jonge boeren!

CRV BETTER COWS > BETTER LIFE

AJF is Grutsk op nieuwe samenwerking met CRV
Jantine Akkerman (AJF) Tim Ubbels (CRV) en Jacob van der Bij (CRV)

Geslaagde opening AJF-seizoen 2021/2022

Door corona is de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar niet doorgegaan en hadden we besloten de ALV én de startavond van het seizoen in één avond te organiseren. Aangezien iedereen elkaar een tijd niet had gezien was de insteek om er vooral een gezellige avond van te maken. Onze sponsor Silobags had hun bedrijfspand in Winsum beschikbaar gesteld en hier konden wij maandagavond onze leden en relaties ontvangen.

De avond werd geopend door AJF voorzitter Hendrik Galema en tijdens het officiële gedeelte werden de jaarstukken van de vereniging besproken waaronder het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar. Ook vond er een bestuurswisseling plaats. We hebben afscheid genomen van Uulco Brouwer en Joost Mulder. Twee gekozen bestuurders Veronica Brolsma en Jessica Knol gaan officieel verder als dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Tot slot is Hendrik Galema unaniem herkozen als voorzitter na zijn eerste jaar. Na het vergadergedeelte hebben we een pubquiz gedaan, onder leiding van quizmaster & DAJK-er Casper Mentink. Daarna was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Joop Obama & The Presidents.
Een goede start voor een nieuw AJF seizoen!

 

 

“Grutsk” op de verlenging van het partnership met de Friese Rabobanken!

Met gepaste trots mogen we bekendmaken dat Friese Rabobanken de sponsorovereenkomst met de AJF met maar liefst drie jaar verlengd heeft!

Gistermiddag heeft de ondertekening plaats gevonden in Sint Jacobiparochie op ’t Hiem bij vicevoorzitter Jantine Akkerman.
De AJF kan hiermee activiteiten organiseren waarbij leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. De AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over 23 afdelingen in Friesland. Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning maar de Rabobank biedt ook faciliteiten en vervult graag een rol van betekenis bij de ontwikkelingen van een vitale agrarische sector in Friesland. De ondersteuning van de AJF sluit aan bij het thema Banking4Food binnen de missie Growing a better world van de Rabobank. Rabobank draagt op deze wijze bij aan een groeiend en zelfbewust agrarisch ondernemerschap.Als coöperatieve bank met een agrarische oorsprong voelt de Rabobank zich nauw betrokken bij onze agrarische sector..

Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF

Nieuw partnership voor de Agrarische Jongeren Friesland (AJF)

Vandaag hebben AJF voorzitter Hendrik Galema en Reitze Sybesma van Agri Vastgoed de overeenkomst officieel met elkaar gesloten.

Agri Vastgoed is een uitstekende partner voor de jonge boeren en ondersteunt van begin tot het eind bij agrarische aan- of verkoop.
De mensen achter Agri Vastgoed is een team van onroerend goed adviseurs, binnendienst medewerkers, taxateurs en makelaars, zowel gespecialiseerd in het agrarische als het landelijke wonen. Agri Vastgoed werkt vanuit het kantoor in Grou, mooi centraal gevestigd in Fryslân. Agri Vastgoed is partner geworden omdat de AJF een mooie, ambitieuze club is waarmee ze zich graag willen identificeren en zien veel agrarische jongeren met ambitie, plannen en frisse ideeën voor de toekomst!

“Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF” verder lezen

GRUTSK! AJF en ALFA verlengen partnerschap

Alfa Accountants & Adviseurs en de AJF hebben hun partnerschap vorige week wederom verlengd.

Alfa staat midden in de maatschappij, voelt zich betrokken bij de jonge boeren in onze provincie en zet zich graag voor ons in. Als partner van de AJF kan Alfa de leden van de AJF verrijken met kennis, ontwikkelingen en informatie uit de sector en is het van belang dat jonge boeren toegang hebben tot relevante kennis uit de agrarische sector om de sector toekomstbestendig te houden. We zijn daarom ontzettend blij dat we samen kunnen blijven werken met Alfa de komende jaren. Alfa kent de sector en kan onze achterban van interessante informatie en advies voorzien.

Daarnaast biedt Alfa ook sponsoring in natura, als boekhouder verzorgen ze voor ons de jaarrekening. En wat is er dan prettiger dan een boekhouder die met je meedenkt!

Links: Hendrik Galema (AJF) Rechts: Jelmer Sietzema (Alfa)

Landbouwstart & AJF verlengen opnieuw samenwerking!

Wij hebben wederom goed nieuws! Het aflopende sponsorcontract met Fosfaatrecht.nu (Landbouwstart) is met twee jaar verlengd. In tijden van (corona) crisis zijn wij extra dankbaar dat sponsoren onze vereniging trouw blijven. Op donderdag 28 april hebben Hendrik Galema, voorzitter AJF en Leon Veltman van Fosfaatrecht.nu de samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondersteuning van jonge agrarische ondernemers is een belangrijk speerpunt voor Landbouwstart.

Landbouwstart staat voor moderne handel!
Wat verstaan ze onder modern?
Verregaande automatisering, vernieuwde concepten en vooral producten en diensten die voor uw als veehouder een meerwaarde hebben.

Landbouwstart is het bedrijf achter verschillende bekende agrarische websites met betrekking tot de online handel in fosfaatrechten, VVO’s, voeders, gebruiksgrond en meer en doen hun uiterste best de agrarische handel simpel, modern en transparant te laten verlopen op een vernieuwende manier.

Leon Veltman (Lanbouwstart) – Hendrik Galema (AJF)