AJF Project ‘Klimaat Neutraal Produceren’

Inmiddels hebben de eerste afdelingen  bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project. Het is tot eind oktober 2013 mogelijk voor de afdelingen om  evt. in samenwerking met anderen om een avond of excursie met een expert te houden. Ook gaat het eerste (praktijk)netwerk van start over energiebesparing- en opwekking o.l.v. Andries van der Meer. Voor het  tweede netwerk: ‘Voer, mest, bodem, de gesloten kringloop’  worden nog deelnemers gezocht. De startdatum is gesteld op dinsdag 9 oktober. Aanmelden via mwieldraaijer@ajf.najk.nl

Jaagt de gans de koe uit de wei?

Half juni waren de sponsoren van de AJF te gast op het melkveebedrijf van familie Attema in Ferwoude.  Naast het melkvee zijn er ook stieren, fokschapen, lammeren en een loonwerktak. Aan de keukentafel is eerst een update gegeven van alles wat de AJF gedaan heeft het afgelopen jaar en waar  AJF momenteel aan werkt. Met nadruk op het project van AJF ‘Klimaat Neutraal Produceren’. “Jaagt de gans de koe uit de wei?” verder lezen

“De dyk over of niet”

Vrijdag 22 juni heeft de AJF Akkerbouwwerkgroep in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en de Stichting De Bildtse Aardappelweken het symposium ‘De dyk over of niet”  georganiseerd. “De dyk over of niet”, staat voor de bewuste keuze van jongeren voor het platteland. Veel talentvolle, ambitieuze, goed opgeleide (agrarische) jongeren staan op een gegeven moment voor de keuze. Blijf ik in de regio waar ik geboren ben of zelfs op het ouderlijk bedrijf, of vertrek ik de “wijde wereld” in. Tegen de achtergrond van krimpregio’s en vergrijzing op het platteland zijn op het symposium mensen aan het woord geweest die juist hebben gekozen voor het platteland om van daaruit hun mogelijkheden ten beste benutten. Wilco de Jong, voorzitter van het NAJK was avondvoorzitter en gespreksleider. De sprekers waren:

– Wytse Oosterbaan is directeur APH groep uit Joure. APH exporteert vanuit Joure met name machines voor de aardappelteelt naar onder andere Rusland, Oekraïne, Polen en China.

–  Titus Vogt, ondernemer Jumbo Dokkum. Vogt koos niet voor het familiebedrijf (Hema Dokkum) maar begon een eigen carrière in Dokkum en ontwikkelde een bijzondere visie op het ondernemerschap.

– De oprichters van Cyell Mode, Cynthia Kooi en Ella Wiersma. Cyell is een damesmode bedrijf. Met dames bad- en nachtmode hoort het bedrijf bij de top van Europa. De hoofdlocatie zit in Oude Leije.

Deze drie sprekers vertelden allen een ontzettend boeiend verhaal waarbij goed naar voor kwam waarom ze gekozen hebben om in de regio te blijven. Wytse Oosterbaan kan zijn onderneming goed runnen vanuit Joure. De internationale onderneming is voornamelijk bezig met export van machines, de locatie is daarbij niet erg van belang.  Ook Cyntia Kooi en Ella Wiersma kunnen hun onderneming wat voorheen een loods was waarbij allerlei landbouwactiviteiten hebben plaats gevonden goed runnen. Ze moeten er dan ook niet aan denken om een onderneming te runnen vanuit een duur pand in Amsterdam. Het Friese platteland is voor hun toch het meest ideale. Titus Vogt zag ook geen belemmeringen om in Dokkum twee Jumbo supermarkten te beginnen. Met het proberen de beste te zijn en de creatiefste kom je een heel eind volgens Titus Vogt.

Na afloop van het symposium konden de jongeren nog genieten van een prachtig stukje muziek van de feetwarmers. Het was in ieder geval een ontzettend geslaagde bijeenkomst  met een opkomst van bijna 100 man.

 

Alfa houdt AJF met beide benen op de grond

Woensdag 16 mei jl. hebben Alfa Accountants en Adviseurs in Friesland en de AJF een sponsorovereenkomst getekend. Met een handtekening bekrachtigden directeur Agro de heer Rick Hoksbergen namens Alfa en Piet Jan Thibaudier namens AJF de afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking de komende 3 jaar.

Beiden tekenden het contract in het bijzijn van Arno Captein (Alfa), AJF-voorzitter Jorrit Postma en DB-er Jelle Attema. De overeenkomst is een nauwere samenwerking tussen Alfa Accountants en de AJF. Beide partijen zijn een verbintenis aangegaan voor drie jaar. “AJF is trots en blij dat Alfa Accountants in Friesland zich wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland”, aldus voorzitter Jorrit Postma.

Met de sponsorvergoeding kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Verder kunnen ze zich ontwikkelen in ondernemerschap. Daarnaast is de AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging. De leden nemen hun kennis en opgedane ervaring mee als ze een bestuursfunctie in andere maatschappelijke organisaties oppakken.

Duurzaamheid centraal voor de Betonpleats

Lucas Westra heeft donderdagavond 23 februari circa 30 AJF leden op zijn bedrijf rondgeleid langs de bedrijfsgebouwen. Hij gaf op diverse punten een toelichting, van de mestvergister, de windmolen tot aan de waterzuiveringsinstallatie op De Betonpleats. Daarna is de avond in het dorpshuis vervolgd.
Jorrit Postma heeft het AJF project ‘Klimaat Neutraal Produceren’ toegelicht met enkele inschrijvingen voor een praktijknetwerk tot gevolg!
Tot slot gaf Lucas tijdens een presentatie aan dat hij duurzaamheid als leidraad heeft voor De Betonpleats. “Het is een manier van denken is waarbij rendement belangrijk is maar niet altijd leidend voor mijn keuzes” aldus Lucas. Hij duidde daarbij bijvoorbeeld op de landschappelijke inpassing van de plannen en ook een idee om meer te doen richting consumenten. Hij liet een tekening zien voor een mooi uitkijkpunt voor over de zeedijk.
Een interessant bedrijf voor afdelingen om in de zomer zeker nog een keer naar toe te gaan.
[slideshow id=9]

Risico’s van melkprijsfluctuaties vastleggen

Op 26 januari was er een bijeenkomst van de melkveehouderij werkgroep. Spreker van de avond was Aris van Ommeren van Dairy Trading Online (DTO) over de mogelijkheid voor het vastleggen van de melkprijs door middel van melkprijscontracten.

De liberalisering van de (toekomstige) zuivelmarkt is mede aanleiding tot de oprichting van DTO. Om als veehouder risico’s af te dekken kunnen melkprijs garantie certificaten (MPGC) worden vastgelegd. Een MPGC heeft een volume van 50.000kg melk welke voor een jaar geldig is. De melk wordt niet fysiek geleverd aan DTO, maar gewoon aan de melkafnemer. Het systeem is vergelijkbaar met de rente-SWAP zoals veel banken deze hanteren.

Voor meer informatie en voorbeeldberekeningen; www.dairytradingonline.com.

 

Sliptraining

Afgelopen zaterdag hebben we met een 6 agrarische jongeren een sliptraining gevolgd. In de ochtend is de theorie van het aan en afkoppelen behandeld, de veiligheid en nog een stukje verkeersregels. In dezelfde ochtend hebben we nog een praktijkrit gemaakt. Geoefend met een sla-om parcours en achteruit inparkeren. Na een goedverzorgde lunch zijn we op de slipbaan verdergegaan. Remmen op asfalt, Remmen in de berm en remmen op glad wegdek kwamen aanbod. Eerst een snelheid van 15 km/u, waarna in stapjes van 5 km/u naar 30.

Wat we geleerd hebben is dat je remafstand kwadratisch toeneemt naar mate de snelheid toeneemt. Dus 2x zo snel is een 4x zo lange remweg. Tijdens het remmen moet je de kant in sturen waar je heen wilt. Al met al een leerzame dag!

AJF Wijnjewoude

[nggallery id=1]

 

 

GRATIS workshop Energiebes​paring met Friesland Campina dinsdagmid​dag 31 januari as

AJF heeft met haar project ‘Klimaat Neutraal Produceren’ samen met Friesland Campina op het gebied van energiebesparing een activiteit in de aanbieding!

Als je melkleverancier bent van Friesland Campina (FC) kan je meedoen aan deze try-out voor het noorden. Friesland Campina heeft namelijk een energiescan ontwikkelt voor haar leden. Met je bedrijfsgegevens vul je de energiescan in op melkweb voor woensdag 25 januari. Je hebt 1 a 1,5 uur nodig om dit in te vullen en op te slaan. Tijdens de middagbijeenkomst worden de resultaten besproken met FC buitendienstmedewerker Arjan Veenstra. Er wordt met name gekeken wat je met deze resultaten kunt verbeteren op bedrijfsniveau.

De scan wordt met circa 12 AJF leden besproken. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagmiddag 31 januari van 13.30 tot ca. 16.00 uur op een nader te bepalen boerderij die centraal in Friesland ligt bij een van de leden.

Je kunt je op geven voor de try-out over Energiebesparing bij de AJF via Martine Hartwig mhartwig@najk.nl.

nb. Provincie Fryslân ondersteunt dit initiatief. De AJF-leden die meedoen aan deze groep kunnen tegen een gereduceerde prijs een individuele energiescan doen.