Eigen plan landbouwpartijen voor het veenweidegebied

Ook de agrarische jongeren van AJF in het Friese Veenweidegebied maken zich zorgen over de toekomst. Daarom sloten zij zich eerder aan bij de andere Friese landbouwpartijen om de krachten te bundelen. Zo presenteerden 13 november deze partijen uit Friesland het alternatieve Veenweideplan: Mei beide fuotten op ‘e feangrûn!

 

 

 

 

Bij AJF heeft onder leiding van Jaap Formsma AJF een werkgroep hier veel tijd ingestoken.

 

“Rabobank en landbouw in transitie”

De landbouw is in transitie. Beweegt de Rabobank mee of stuurt zij ook? Sietze Koopmans bespreekt deze vraag als sectorexpert Friesland en Accountmanager Food en Agri bij de Rabobank Sneek.

Programma:

19:45 uur Aanvang

20:00 uur Start bijeenkomst door Dagelijks Bestuur AJF
20:30 uur Spreker Rabobank Sietze Koopmans, Sectorexpert Rabobank Friesland
21:30 uur Discussie en vragen
22:30 uur Afsluiting

Arjan Sinnige, voorzitter Provinciaal Bestuur, tel: 06 – 13 10 32 75
Margret Wieldraaijer, regiocoördinator AJF, tel: 0512 -305 280

Wanneer: Maandag 29 oktober 2018
Waar:       Rabobank Drachten Friesland Oost
Adres:      Lavendelheide 15, 9202 PD Drachten
Aanvang:  20.00 uur

 

Landbouwstart heeft de sponsorovereenkomst verlengd!

 

Agridek nieuwe sponsor AJF!

Agridek is een samenwerking aangegaan met AJF. Beiden partijen ondertekenden het sponsorcontract om de samenwerking te bezegelen. De overeenkomst is op 1 september jl. ingegaan voor een periode van een jaar.  Jan Sake Bosch heeft tijdens het besturenoverleg de inzet van Agridek al duidelijk aangegeven richting de afdelingen.

Agridek ziet dat de agrarische jongeren belangrijk zijn. AJF is blij dat zij willen stimuleren dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis vergroten.” aldus AJF penningmeester Arjan Sinnige. Met de bijdrage van Agridek kan AJF zich actief blijven inzetten voor belangenbehartiging en kennisoverdracht. Voor Agridek is dit een goede kans om de bekendheid te vergroten bij alle leden van AJF. Graag deelt Agridek hun passie en visie  en ze doen dit graag op elke gewenste locatie of tijdens een bedrijfsbezoek bij een Agridek Klant.

Jan Sake Bosch (Agridek) en Arjan Sinnige (AJF) voor het ruwvoer afdeksysteem van Agridek.

Agridek

Agridek is toonaangevend in het leveren van ruwvoer afdeksystemen. Zij creëren een volledig constant en compleet ruwvoer concept met het zelf ontwikkelde Agridek Lasagnekuil concept. Al sinds 1999 liepen ze op hun eigen boerderij met het idee om alle sneden en de mais in lagen in 1 silo te kuilen. Inmiddels tientallen jaren later dragen ze dagelijks deze visie uit en helpen ze melkveehouders tot het beste totaalconcept.

Startavond samen met sponsoren AJF

Voor afdelingsbestuurders!

Het nieuwe AJF-seizoen staat voor de deur. Tijd om na de denken over aansprekende activiteiten voor je afdeling. Deze avond geven sponsoren van AJF zoals de Rabobank, Man&Mach, NISCOO ea. aan wat zij jullie als afdelingen en individu kunnen bieden.

Kortom de avond om voor een flitsende start van je afdeling te zorgen!

 

Wanneer: Maandag 17 september 2018

Waar: Zalencentrum ’t Haske

Adres: Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Aanvang: 20.00 uur

Agenda
19.45 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening door avondvoorzitter
20.10 uur AJF en NAJK zaken
20.30 uur Sponsordate
21.00 uur: Afdelingsdate
22.00 uur Hapje en drankje
22.30 uur: Sluiting

 

Rondjes van de zaak!

Het AJF feest komt dichterbij! 

De eerste vier consumpties deze avond zijn gratis. Je ontvangt er twee gratis van AJF, een van Comfort Koe/Betonbedrijf Deinum  en ook Wiebe van der Heide geeft een rondje weg.

Excursie Melkveehouderijvakgroep naar Ecolana

Vooraankondiging Excursie melkveehouderij vakgroep 27 augustus 2018

Wanneer:                 Maandag 27 augustus 2018

Locatie:                    Mts. v/d Bos-Weidenaar, Witmonnikswei 1 9151 AC te Holwerd

Aanvang:                 20.00 uur

Deze avond zijn we te gast bij Ecolana, een samenwerking tussen meerdere ondernemers in de akkerbouw en veehouderij. De start is bij Mts v/d Bos-Weidenaar.

Noteer alvast in je agenda, de uitnodiging volgt nog.

We hopen op jullie aanwezigheid!