Projecten

De AJF is soms betrokken bij projecten. In het verleden had AJF zelf projecten onder haar hoede. Het project Boer burger buur resulteerde in activiteiten en twee draaiboeken. Aan het Friese project Schoon erf, schoon water is meegewerkt bij de werving. Dat project loopt momenteel nog voor de deelnemers.  In het laatste project is samengewerkt met provincie Fryslân en Nordwin. De wedstrijd voor de meest duurzame boer is in het voorjaar van 2018 afgerond.