Boer Burger Buur

Boer en burger bouwen brug over kloof boer-burger

Vanaf september 2014 t/m september 2015 liep in Friesland het AJF-project ‘Boer-Burger-Buur’. Met dit project wilde de agrarische jongeren uit Friesland samen met de Friese burgers oplossingen bedenken om een brug te slaan over de kloof van onwetendheid tussen boeren en burgers. 

Met het initiatief ‘Boer-Burger-Buur’ wilde AJF samen met burgers oplossingen bedenken om hen dichter bij elkaar te brengen. Op deze manier wil AJF een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de agrarische sector en ons voedsel.

Door middel van een enquête onder de leden van AJF is gepeild wat de Friese boeren al doen om contact te maken met burgers. Vervolgens is in oktober en december 2014 een debat georganiseerd met boeren en burgers om te praten over de kloof. Om deze kloof te dichten zijn AJF-leden in groepen aan de slag gegaan om, onder begeleiding, meer dan 100 oplossingen te bedenken. Die zijn inmiddels bedacht en uitgevoerd. Dit resulteerde in twee draaiboeken, een voor een communicatietraining en het organiseren van een tour on boer.

Draaiboek Communicatietraining voor inititatiefnemers1

Draaiboek Tour on boer voor initiatiefnemers

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, LTO Noord Fondsen, het Niscoo Projectenfonds en CoE Agrodier. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *