Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur (PB) bestaat uit afgevaardigden, meestal bestuurders, uit alle afdelingen (minstens één afgevaardigde per afdeling). De zittingsduur is officieel voor een periode van drie jaren. Het PB bespreekt de belangrijkste AJF- en NAJK-zaken en bepaalt de koers van AJF in bepaalde discussies. Te denken valt aan discussie over actuele landbouwkundige onderwerpen, standpuntbepaling en belangenbehartiging. Ook worden op het PB ervaringen uitgewisseld over de gang van zaken in de afdelingen.

Het PB komt van september tot en met maart drie  keer bij elkaar. Naast PB-ers zijn ook overige geïnteresseerden in de onderwerpen welkom.  De standpunten van de AJF worden ingebracht bij de NAJK-bestuursvergadering, waar landelijke standpunten worden ingenomen. Daarom vinden de bijeenkomsten plaats op de maandag voor de laatste donderdag van de maand, want dan vergadert het NAJK-bestuur.

AJF Visiedocument herzien 2022