Melkveehouderij Vakgroep | Grondgebonden Melkveehouderij in Fryslân

  AJF Melkveehouderij Bijeenkomst
  “Grondgebonden Friesland?!”

In het landbouwakkoord lijkt grondgebonden melkveehouderij aan bod te komen. Zo schrijft Piet Adema in zijn brief Toekomst Landbouw dat een grondgebonden melkveehouderij in 2032 geborgd moet gaan worden. In deze brief staat dat dit als doel zou hebben om zoveel mogelijk mest op eigen land te plaatsen, zo min mogelijk kunstmest aan te voeren en te borgen dat er een aanzienlijk deel van het bouwland als grasland blijft bestaan. Hij spreekt over een bovennorm die gesteld moet worden in aantal GVE per hectare. Variatie in de bovennorm kan door grondsoort, gewas en productiviteit per koe.

De AJF wil graag met melkveehouders in gesprek over dit onderwerp voor input. Wat vinden we als provincie Friesland hiervan? Belangrijke vragen hiervoor zijn als volgt. Wat is jouw eerste reactie? Wat betekent een GVE/ha norm voor jouw bedrijf? Op welke voorwaarden is grondgebondenheid voor jou interessant? Wat zou een werkbare bovennorm voor Friesland zijn? Zijn er potentiële consequenties voor jouw toekomst? Jouw input staat deze avond centraal. Het doel van deze avond is om een standpunt voor de provincie Friesland in te nemen.

Geslaagde opening AJF-seizoen 2021/2022

Door corona is de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar niet doorgegaan en hadden we besloten de ALV én de startavond van het seizoen in één avond te organiseren. Aangezien iedereen elkaar een tijd niet had gezien was de insteek om er vooral een gezellige avond van te maken. Onze sponsor Silobags had hun bedrijfspand in Winsum beschikbaar gesteld en hier konden wij maandagavond onze leden en relaties ontvangen.

De avond werd geopend door AJF voorzitter Hendrik Galema en tijdens het officiële gedeelte werden de jaarstukken van de vereniging besproken waaronder het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar. Ook vond er een bestuurswisseling plaats. We hebben afscheid genomen van Uulco Brouwer en Joost Mulder. Twee gekozen bestuurders Veronica Brolsma en Jessica Knol gaan officieel verder als dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Tot slot is Hendrik Galema unaniem herkozen als voorzitter na zijn eerste jaar. Na het vergadergedeelte hebben we een pubquiz gedaan, onder leiding van quizmaster & DAJK-er Casper Mentink. Daarna was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Joop Obama & The Presidents.
Een goede start voor een nieuw AJF seizoen!

 

 

Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF

Nieuw partnership voor de Agrarische Jongeren Friesland (AJF)

Vandaag hebben AJF voorzitter Hendrik Galema en Reitze Sybesma van Agri Vastgoed de overeenkomst officieel met elkaar gesloten.

Agri Vastgoed is een uitstekende partner voor de jonge boeren en ondersteunt van begin tot het eind bij agrarische aan- of verkoop.
De mensen achter Agri Vastgoed is een team van onroerend goed adviseurs, binnendienst medewerkers, taxateurs en makelaars, zowel gespecialiseerd in het agrarische als het landelijke wonen. Agri Vastgoed werkt vanuit het kantoor in Grou, mooi centraal gevestigd in Fryslân. Agri Vastgoed is partner geworden omdat de AJF een mooie, ambitieuze club is waarmee ze zich graag willen identificeren en zien veel agrarische jongeren met ambitie, plannen en frisse ideeën voor de toekomst!

“Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF” verder lezen