Werkgroepen

Naast de sectorale werkgroepen is de volgende commissie actief:

Financiële commissie

Deze commissie onderhoudt de contacten met de huidige sponsoren van AJF en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Verder heeft de commissie de taak om de huidige sponsors te behouden en eventueel nieuwe sponsors binnen te halen.