Werkgroepen

Naast de sectorale werkgroepen zijn de volgende commissies actief:

Financiele commissie

Deze commissie onderhoudt de contacten met de huidige sponsoren van AJF en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Verder heeft de commissie de taak om sponsor te behouden en eventueel nieuwe sponsors binnen te halen. De commissie bestaat uit de penningmeester Jacob Poortenga aangevuld met enkele AJF (bestuurs)leden, nl. Eke Folkterts, Alle Klaver en Niels Hoekstra.

Website:

Deze commissie zorgt voor het up to date houden van de AJF website. Vooral Johan van de Brink is hier actief mee bezig.

Projectacquisitie:

Voor AJF zijn projecten belangrijk voor het aanbod van activiteiten richting afdelingen en leden. Een aantal bestuursleden werkt mee aan het bedenken en ontwikkelen van projecten.