AJF deelde produkten uit voor debat in provinciehuis

Woensdagmiddag 16 oktober is in het provinciehuis in Leeuwarden een debat over stikstof. AJF vraagt steun voor de aanpak met overleg en meer draagvlak. Vooraf deelden deze AJF leden uit naam van de AJF kaas, melk en wortels uit aan de gedeputeerde en provinciale staten. Een debat waar jonge boeren aanwezig zijn.

Persbericht: AJF massaal in verzet tegen nieuwe regels stikstof

Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden afgelopen vrijdag 11 oktober vond AJF uiteindelijk gehoor bij landbouw gedeputeerde Johannes Kramer. Samen met honderden boeren, LTO Noord en andere ondernemers in de agrarische sector kreeg AJF de huidige beleidsregels over stikstof van tafel.

Afgelopen week werd duidelijk dat de provincies strengere regels hadden opgesteld dan landbouw minister Schouten eerder naar buiten had gebracht. In Fryslân was donderdagavond een openbare informatiebijeenkomst van de gedeputeerde staten voor provinciale statenleden. “Enorm trots ben ik dat AJF bestuursleden snel reageerden door deze bijeenkomst bij te wonen en daar veel vragen te stellen”, aldus AJF voorzitter Eke Folkerts. “We waren onthutst dat we pas werden ingelicht nadat regels waren opgesteld”. Ook voor de aanwezige statenleden was veel nog onduidelijk terwijl het besluit al wel genomen was.

Verder was er al een afspraak gepland met Johannes Kramer om de zorgen te uiten, die in een brief van NAJK zijn verwoord. NAJK-voorzitter André Arfman: “De onzekerheid over de toekomst van de sector is groter dan ooit. De ontwikkelingsruimte die wij volgens alle regels en procedures hebben verkregen en noodzakelijk zijn voor het opbouwen van een duurzame toekomst, worden nu in één ruk afgepakt. De jonge boeren hebben bewegingsvrijheid, tijd en vertrouwen nodig. Met de voorgestelde regels, waarin de provincies nog verder gaan dan de regering voorstelt, wordt dit ons onmogelijk gemaakt!”

Dit alles resulteerde vrijdag in Fryslân in een boerenprotest van ongekende omvang. Veel boeren trokken vrijdag spontaan met de trekker naar het provinciehuis in Leeuwarden waar Kramer de boeren ontving en uiteindelijk de huidige beleidsregels van tafel veegde.

Wat nu?

In Fryslân heeft de regionale overheid vrijdag jl. geluisterd naar de wens vanuit de landbouw. Gedeputeerde staten trekt de beleidsregels van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) in. Na overleg op de massaal bezochte AJF ledenbijeenkomst over PAS op 14 oktober, kiest AJF voor een twee sporenbeleid.

AJF is het niet eens met de korte termijn oplossing die de overheid heeft ingezet. Deze korte termijn oplossing heeft enorme consequenties voor de individuele agrarische bedrijven en het platteland. Dit terwijl het beleid gebaseerd is op cijfers uit modellen waarvan het onderzoeksinstituut RIVM heeft aangegeven dat de onzekerheid op lokaal niveau kan oplopen tot 95%. Iedereen is gebaat bij eerlijke en betrouwbare cijfers die de bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw sterk beleid ten opzichte van Natura2000 gebieden, daarom pleit AJF een onafhankelijk onderzoek dat uitwijst óf en in hoeverre de gevoelige gebieden achteruit zijn gegaan en waardoor. Verder zet AJF in op verhoging van de drempelwaarde voor bedrijven zonder – op dit moment- geldende vergunning om hen uit de onzekerheid te helpen. Het enige instrument dat mogelijkheden biedt op korte termijn.

Deze week is cruciaal in Fryslân. Morgen komt er een spoeddebat over de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag en de gang van zaken rondom de besluitvorming van de gedeputeerde staten binnen het IPO. Donderdag wordt de brief van minister Schouten behandeld in de tweede kamer.Tot slot is er boerenprotest aanstaande woensdag bij RIVM en het Binnenhof gepland.

AJF werkt vanuit de overtuiging dat we boer wurde, boer wêze maar ook bliuwe kinne.

AJF is aangesloten bij het landelijke NAJK, de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over circa 20 afdelingen in Fryslân.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eke Folkerts, voorzitter AJF (bereikbaar via 06 – 42 40 44 10 of eke.folkerts@wur.nl) Jantine Akkerman, dagelijks bestuurslid (bereikbaar via 06-14807830 of jantineakkerman@live.nl)

Boer Bistro in Friesland! Jonge boeren eet/lunch mee!

Wat is er eigenlijk voor nodig om iemand van een goed verzorgde lunch/diner te voorzien? Als ‘jonge boeren’ van AJF willen wij juist jullie graag uitnodigen voor deze (gratis) lunch of diner. Schuif aan en ga het gesprek aan!   
Op dit moment van plaatsen is er nog ruimte op diverse locaties op de volgende data;

Donderdag 17 oktober 2019 om 12.00 uur
Lunch bij Bart van der Hoog in Wyns

Donderdag 29 oktober 2019 om 12.00 uur
Lunch bij Klaas Lieuwes in Oudwoude

Zaterdag 2 november 2019 18.30 uur
Diner bij Rene Brandsma in Marsum

In de bijlage ontvang je de verschillende uitnodigingen. Graag vooraf aanmelden.

AJF : Provinciale ledenavond over PAS

De uitspraken rond de PAS waren de druppel om tot actie over te gaan. Wat is nu de stand van zaken? Wil je weten hoe dat zit? Kom dan 14 oktober naar de ledenavond over PAS. Dan vertelt Erwin van Kessel, Manager Bouw van DLV advies, je er alles over.

Meld je aan!

We verwachten veel animo, daarom is gezocht naar een andere locatie. T Holt in Deinum. Ook al is de ruimte daar groter, het is handig om je aan te melden via een mail naar info@ajf.najk.nl en geef aan met hoeveel personen je komt.                                                                                                                                          

Tot ziens op maandag 14 oktober!

Eke Folkerts,  voorzitter AJF, tel: 06 – 42 40 44 10

Margret Wieldraaijer, regiocoördinator AJF,  tel: 0512 – 305 280

 

Wanneer:                        Maandag 14 oktober 2019

Waar:                               Zalen en partycentrum It Holt in Deinum

Adres:                       It Holt 6, 9033 WH Deinum         

Aanvang:                       20.00 uur

Geslaagde startavond over “Hoe organiseer ik mijn afdeling?”

In een zaal met een groot aantal afdelingsbestuurders opende AJF voorzitter Eke Folkerts op 9 september jl. de bestuurdersavond.  “Belangenbehartiging en ledenbinding zijn voor komend seizoen de speerpunten” gaf Eke aan. In deelsessies zijn deze punten samen met financiën en communicatie met de bestuurders besproken.

Naast Europese en landelijke belangenbehartiging waar NAJK zich vooral voor inzet, pakt AJF met name provinciale zaken op. Voorbeelden zijn overleg met Wetterskip Fryslân en de werkgroep veenweide. Actueel is nu PAS, daarvoor heeft NAJK een klankbordgroep ingevoerd waar AJF aan mee doet.

“Belangenbehartiging en ledenbinding zijn voor komend seizoen de speerpunten” geeft Eke aan. Daarom wil AJF in deelsessies met de bestuurders onder andere deze punten toelichten en bespreken.

Tijdens de nabespreking blijkt de app groep voor bestuurders dé manier om elkaar te bereiken. Terugkoppeling is daarbij ook nodig. “Met de app kan je meer communiceren wat AJF doet” volgens een bestuurder. Als afdeling kan je bij de start van je afdelingsavond informatie geven aan leden. “Bel vooraf met dagelijks bestuurder” tipt Eke, dan ben je zelf up tot date.  

Interessante sprekers of iets anders organiseren trekt wellicht leden naar je activiteiten. Organiseer een pubquiz, ga naar een ondernemer buiten de sector, voeg een wedstrijdelement toe aan je avond of maak een reis met je leden.

Aan het einde van de bespreking komt PAS aan de orde. AJF wil hier graag een avond over organiseren. In overleg met de groep wordt besloten af te wachten tot er meer bekend is.  Tot slot vraagt een bestuurder “Wil je als AJF vaker reageren als er iets op de radio komt dat ons raakt in de provincie? ” Dat verzoek is 15 september ingewilligd door Eke. Zij ging in gesprek bij Omrop Fryslan o.a. met D66 fractievoorzitter Romke de Jong over de uitspraken die landelijk zijn gedaan door deze partij.

Excursie melkveehouderij geslaagd!

Als start van het nieuwe AJF seizoen brachten een groot aantal leden op 2 september een bezoek aan het bedrijf van AJF-lid Peter den Hertog van maatschap den Hertog Venema in Vegelinsoord. Bij het maisproefveld lichtte Dirk Johan Feenstra, als projectleider Demo Strokenteelt, de stand van zaken toe.  

Lely Center Noord verlengt sponsorcontract

Lely Center Noord is dit jaar weer sponsor van AJF. Op woensdag 17 juli jl. ondertekenden zij het sponsorcontract om de samenwerking te bezegelen.

Hessel Stegenga, verkoopadviseur van Lely Center Noord en Arjan Sinnige, oud penningmeester AJF, schudden elkaar de hand. Beide partijen zetten de samenwerking voort en zijn hier positief over. “Lely Center Noord ziet dat de jeugd de toekomst heeft en AJF is blij dat Lely stimuleert dat de agrarische jongeren in Friesland hun kennis vergroten.” aldus Arjan.