Afsprakenkader Akker- en Weidevogels voor het behoud van nesten in Fryslân

Houd contact met fûgelwacht en nazorgers

Het weidevogelseizoen is in Friesland in volle gang. De grutto, kievit, tureluur en andere weidevogels worden weer met hun nesten gespot in het boerenland. Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen, roept de AJF hun leden op om de contacten met de lokale fûgelwacht warm te houden.

Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen is door provincie Fryslân al in 2011 het Afsprakenkader akker- en weidevogels in het leven geroepen. Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is één van de partners in het afsprakenkader. Goed contact met de fûgelwacht en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) kan het verschil maken in de bescherming van weidevogels en hun nesten.

‘De fûgelwachten hebben de kennis in huis. Zo kunnen de boer en nazorger er samen alles aan doen om de nesten te beschermen, bijvoorbeeld tijdens het sleepslangen.’

Nestpannen
Volgens de AJF zijn er al drieduizend nestpannen in omloop in de provincie. De nestpannen worden over het nest gelegd, voordat de boer of loonwerker bijvoorbeeld gaat sleepslangen of maaien. De AJF roept de leden nogmaals op om dergelijke maatregelen te nemen, samen met de nazorger.

Om boeren daar zoveel mogelijk in te ondersteunen, zal de vereniging gedurende het weidevogelseizoen boeren informeren over de mogelijkheden die er zijn om goed aandacht te hebben voor de akker- en weidevogels. Zo worden er tips en algemene adviezen gedeeld, onder meer in nauwe samenspraak met ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Dat een initiatief is van Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, de BFVW, Cumela, Nordwin College (Aeres), Hogeschool Van Hall Larenstein en de Provincie Fryslân.

Wettelijke zorgplicht
De AJF ondersteunt leden in de uitoefening van de wettelijke zorgplicht. De wijze waarop ondernemers hier invulling aan geven, is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid. In Friesland zijn 104 fûgelwachten actief, met zo’n 3.500 vrijwilligers. De nadruk van het werk van al deze vrijwilligers ligt op het inventariseren en monitoren van diverse vogelsoorten. Ook creëren ze goede nestgelegenheid en broedomstandigheden.

Weidevogeldrone
De fûgelwachten helpen bij zoeken van de nesten, het intekenen ervan op de kaarten en helpen om de nesten en kuikens te beschermen. Boeren kunnen de kaarten gebruiken om tijdens het landwerk rekening te houden met de nesten en kuikens. Ook kan er een weidevogeldrone worden ingezet om te monitoren.

Meer informatie over de bescherming van weidevogels en hun nesten is te vinden op https://grutskopusgreidefugels.nl/

Grutsk op Gurbe! https://www.youtube.com/watch?v=v5jfmd7RrfE

Contributienota 2023 komt er aan!

Binnenkort starten wij de inning van de contributie.

De AJF contributienota voor 2023 zal binnenkort per email verzonden worden naar het bij ons bekende emailadres. 

Omdat wij nog wel eens vaststellen dat sommige mail in de spam verdwijnt, verzoeken wij je graag ook daar te kijken of de factuur ontvangen is.

Contributie AJF uitleg 2023

 

Agrifirm sluit partnership met Agrarische Jongeren Friesland

“Samen bereiken we meer”

Afgelopen vrijdag heeft Hendrik Arends, directeur coöperatiezaken Agrifirm het 3-jarig partnership met de AJF ondertekend, samen met Sanne Koopmans van de Agrifirm Jongerenraad was hij naar Leeuwarden toegekomen voor een bijeenkomst met onze melkveehouderij vakgroep.
AJF is erg enthousiast over deze nieuwe sponsor en denkt hiermee een mooie samenwerking tegemoet te gaan. Naast onze andere sponsoren is Agrifirm een zeer geschikte aanvulling qua kennis en netwerk. Agrifirm is een coöperatie en is altijd een stabiele factor geweest en gebleven, dankzij de daadkracht en vooruitziende blik van de leden. Met het netwerk van bijna 10.000 aangesloten boeren is Agrifirm een partij van betekenis en creëren ze waarde voor onze leden én samenleving.

Succesvolle ALV AJF met Minister Adema

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) willen wij graag alle aanwezige leden, sponsors, relaties en Minister Adema bedanken voor hun komst en actieve en waardevolle bijdrage aan onze algemene ledenvergadering bij Bergsma in Easterein. Tijdens deze vergadering zijn een aantal formele punten besproken en goedgekeurd, waaronder de financiën.
Ook hebben we afscheid genomen van Johan Oerlemans. Namens het DB heeft voorzitter Hendrik Galema hem bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren. We hebben ook weer twee nieuwe leden bereid gevonden die het Dagelijks Bestuur willen versterken: melkveehouder Maurits Rijpkema uit Broek en akkerbouwer Reinder Hogenhout uit Kimswerd. Zij hebben zich tijdens de ALV voorgesteld aan de aanwezige leden. In de Efkes Buorkje kun je nader kennismaken.Na het vergadergedeelte was het woord aan Minister Piet Adema. Op uitnodiging van de AJF sprak hij alle leden toe en ging hij verder in op de vragen van onze leden. Een waardevolle avond.
Voorzitter Hendrik heeft hem bedankt en een presentje aangeboden wat al onze leden wel hebben en minister Piet Adema niet, een AJF hoodie. Deze is uitgereikt en direct door de minister aangetrokken. Na het officiële gedeelte was er tijd  om na te kletsen, voor gezelligheid, een drankje en muziek van Piter Wilkens.

Silobags verlengd sponsoring AJF

Jacco Kooistra van Silobags tekent opnieuw voor de samenwerking met AJF en gaat de komende jaren door als sponsor. Wij zijn Jacco dankbaar dat hij deze vertrouwde samenwerking door wil zetten.

Silobags levert zandzakken met kwaliteit. Of je nu als veehouder of akkerbouwer een kuil luchtdicht wil afdekken of stevige ballastzakken nodig hebt voor een bouwproject, Silobags levert een kwalitatief hoogstaande, gemakkelijke oplossing: gevulde zandslurven en grindslurven die meer dan 10 jaar meegaan.

Kom naar het verkiezingsdebat in Friesland op 10 maart

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Deze zijn voor de land- en tuinbouw in Nederland misschien wel de belangrijkste statenverkiezingen ooit. Het gaat over onze sector, jouw toekomst.

Verkiezingsdebat op vrijdag 10 maart

Wil je weten wat de standpunten en meningen zijn van de verschillende politieke partijen in jouw provincie? AJF organiseert samen met LTO Noord op 10 maart een landbouwverkiezingsdebat met diverse politieke partijen.

Datum : vrijdag 10 maart 2023
Tijd : inloop vanaf 19.30 uur, het debat start om 20.00 uur
Locatie : Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 21 in Heerenveen
Zaal : Lippe Wonen – Houtnet café, ingang A (2e etage)

Ben je erbij?

Meld je dan aan.

De toekomst van de land- en tuinbouw en een vitaal platteland

In Friesland speelt er veel op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de stikstofdiscussie, het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG), veenweide, duurzame energie en de gevolgen van faunaschade. Daarbij hebben de provincies meer invloed dan voorheen, zij geven uitvoering aan alle plannen voor onze sector. Het gaat dus over heel veel onderwerpen, waarover de Statenleden onder leiding van oud-AJF voorzitter Eke Folkerts die avond gaan discussiëren.

Wil je weten wat de meningen van de verschillende partijen zijn, om jouw keuze te maken? Kom dan naar het verkiezingsdebat, over ons vitale platteland en agrarische sector, over jouw toekomst.

Wij zien je graag op vrijdag 10 maart.

DeLaval en AJF gaan samenwerken!

Afgelopen week hebben AJF en DeLaval een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende drie jaar.

Voorzitter Robin Eringa van AJF Greidhoeke en werkzaam bij DeLaval bracht het contact tussen beide partijen tot stand. In samenwerking met ASP Noard en Wynsma beide dealer van DeLaval wil AJF graag samenwerken aan de versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. De komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

AJF vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke speler als DeLaval zich inzet voor onze jonge melkveehouders”. Op deze manier levert DeLaval een waardevolle bijdrage aan de belangenbehartiging voor een toekomstbestendige sector.

Foto: Pieter vd Meulen & Sjoerd Koopmans van ASP Noard, Frans Bos van Wynsma, Davy te Bokkel (Marketing Manager bei DeLaval) en Johannes vd Veer en Akkelien Hettinga namens de AJF

Verlenging Sponsorovereenkomst Dam Beton

Wij zijn ontzettend blij dat de sponsorovereenkomst tussen AJF en Dam Beton afgelopen week opnieuw verlengd is. Dam Beton zal zodoende ook de komende jaren als sponsor aan de Agrarische Jongeren Friesland verbonden zijn. Dam Beton is actief in de agrarische sector, denk aan stalinrichting, putten en afvoer, vloeren, sleufsilo’s en levert betonmortel, uit eigen betoncentrale, in heel Friesland en omstreken. Dit wordt met eigen betonmixers vervoerd naar de klant. Dam Beton blijft op deze manier graag betrokken bij de jonge boeren en ondernemers van Friesland.

Dam Beton verlengd samenwerking Agrarische Jongeren Friesland