Akkerbouw

De akkerbouwwerkgroep zorgt voor de sectorale belangen vanuit de akkerbouw. De twee akkerbouwafdelingen van AJF, nl. De Bouhoeke en Dongeradelen leveren elk een aantal personen aan de werkgroep.  De akkerbouwwerkgroep komt in het winterseizoen maandelijks bij elkaar. Zij delen kennis met elkaar en organiseren de provinciale akkerbouwavond in februari of maart. De vergaderingen vinden grotendeels plaats in ’t Grauwe Paard in Oude Bildtzijl.

Momenteel is Veronica Brolsma contactpersoon van de werkgroep en vertegenwoordigt hij AJF bij de klankbordgroep van NAJK. Veronica  is vertegenwoordiger van de akkerbouw vanuit AJF richting LTO Noord in de sectie akkerbouw met Friesland en Groningen en ook contactpersoon van de ontwikkeling van Potato Valley.