Dongeradeel

Wij zijn de afdeling Dongeradeel, en maken deel uit van de nieuwe (gefuseerde) gemeente Noord East Fryslân. Onze afdeling beslaat zowel akkerbouw als veehouderij, hierdoor bestaat ons leden bestand uit een mix van akkerbouwers en veehouders. Een interessante combinatie die zorgt voor veel variatie in het jaarprogramma waarbij ieder van elkaar kan leren! Onze afdeling telt op dit moment vijftig tot zestig leden. Een groot deel van onze leden bevind zich tussen de 16 en 25 jaar. Via een WhatsApp groep worden de leden op de hoogte gehouden van de excursies en spreker-avonden die georganiseerd worden, daarnaast wordt er ook altijd een uitnodiging via de post verstuurd naar de leden en sponsoren. Onze WhatsApp groep is ook een middel waarmee nieuwtjes gedeeld worden die betrekking hebben tot de jonge landbouwers.

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit bestuurders met achtergronden in kippenhouderij , melkvee, mestkalveren, akkerbouw , dierverzorging en fouragehandel . Daarnaast zijn de leeftijden van de bestuurders verspreid van 20 tot 26. Een combinatie van een mix van verschillende achtergronden in de landbouw met daarbij een mix leeftijd is het bestuur voor elk lid een prima aanspreekpunt.

Via onze Facebookpagina worden onder andere Leden op de hoogte gehouden van de actualiteiten, maar ook andere geïnteresseerden kunnen via onze Facebookpagina op de hoogte blijven van wat onze afdeling doet. Daarnaast worden ook via de Facebookpagina berichten gedeeld die betrekking hebben tot de jonge landbouwers!