[singlepic id=45 w=100 h=75 float=]

Op deze pagina vind je meer informatie over het project Klimaat neutraal produceren:

Declaratieformulier

[album id=2 template=compact]

Onderwerpen voor afdelingen e.a.

Hieronder vind je  een greep uit de activiteiten van AJF-afdelingen en een lijst van onderwerpen

Afdelingen Roodhuis, Blauwhuis en Heeg door E-kwadraat advies over ‘Mest, zonnepanelen ed.”

Afdeling Oldeboorn m.m.v. BLGG; BEX

Afdeling Nijbeets, m.m.v. Teun Thoering; Eco 200

Afdeling Jong Agrarisch Workum, m.m.v. Frank Verhoeven van Boerenverstand; de gesloten Kringloop

Afdelingen Kollumerland en Achtkarspelen, excursie

Energie

Productie bio-energie
Bio ethanol productie
Zonne energie nu wel rendabel?
Windenergie
Energiebesparing of -opwekking
Warmtepompen; met melk het huis verwarmt?
Hoe benut je de warmte van melk?
Gas uit mest?
Tanken bij de boer?
Zonder co-substraat toch resultaat?
Minivergisting maximaal rendement?
Grasraffinage
Pelleteren van gras of hout als brandstof?’
Biobased economy

Voerspoor en diermanagement

BEX
Voerspoor
Kunstmestvervanging
Stikstofvervanging
Zure mest, betere mest?
Emissiearm bouwen
Methaanuitstoot beperken
Koeien die minder boeren
Luchtdichte stal
Hoogste rendement met laagste ureum

Bodem en bemestingsmaatregelen

Preciesielandbouw
Rijpaden
Bodemverdichting
Grondbewerking
Grondmonsters
Gericht bemesten
Meer stikstof met minder bewerking
Groenbemesters