Dagelijks Bestuur AJF

Het DB komt maandelijks bijeen en houdt zich bezig met vele, vaak uiteenlopende zaken.  Belangenbehartiging voor de agrarische jongeren staat voorop. Verder vertegenwoordigen DB-ers AJF bijvoorbeeld in het NAJK-bestuur, bij AJF gaat Hendrik Galema als vaste vertegenwoordiger richting Utrecht. Daarnaast nemen zij ook met een adviserende stem zitting in verschillende vakgroepen van LTO Noord. Ook houdt het bestuur AJF financieel draaiende. Verder beslissen zij over veel organisatorische zaken. Tot slot zijn enkele DB-ers contactpersoon voor een aantal afdelingen en ondersteunt de afdeling bij vragen en/of problemen.

Momenteel zijn actief in het bestuur:

  • Hendrik Galema, Voorzitter AJF + contactpersoon NAJK – 0620548857
  • Jantine Akkerman, Vice Voorzitter AJF – 0614807830
  • Johannes van der Veer, Penningmeester – 0612223095
  • Tjebbe Oenema, Secretaris – 0623948855
  • Jessica Knol, 0614940187 Melkveehouderijwerkgroep
  • Veronica Brolsma, Algemeen bestuurslid – 0621665358
  • Johan Oerlemans, Algemeen bestuurslid – 0621276100
  • Foppe Sinnema, Akkerbouw – 0638333139