Jonge boeren richten Makelaardij Van der Wal op

Met dank aan de stikstofcrisis en de daarbij beschikbaar gestelde opkoopregeling heeft Makelaardij Van der Wal veel agrarisch vastgoed in handen kunnen krijgen. Het aanbod bestaat uit losse kavels, natuurgronden, gronden ter belegging, complete melkveebedrijven, maar ook akkerbouw en zelfs maneges.

Lees hier meer over Makelaardij Van der Wal of bekijk het gehele aanbod en laat je inspireren door de verkoopvideo’s en -foto’s van de agrarisch ondernemers!

#WijWillentoekomst #nederlandisgeenkleurplaat

BRANDBRIEF | Fries Landbouw Collectief over ‘de Fryske Oanpak’ omtrent stikstofdossier

Onlangs stuurde onze voorzitter Hendrik Galema namens het Friese Landbouw Collectief een brandbrief naar het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten van de Provincie Fryslân over ‘de Fryske Oanpak’ van het stikstofdossier. 

Lees hier de brandbief:
Brandbrief Stikstof Fries Landbouw Collectief richting Provinsje Fryslan

Lees hier de reactie van de Provincie Fryslân op de brandbrief:
Reactie Provincie Fryslan richting landbouwcollectief

Succesvolle ALV AJF

Namens het Dagelijks Bestuur (DB) willen wij graag alle aanwezige leden, sponsors en relaties bedanken voor hun komst en actieve en waardevolle bijdrage aan onze algemene ledenvergadering gisteravond bij Kaffee Bergsma in Easterein. Tijdens deze vergadering zijn een aantal formele punten besproken en goedgekeurd, waaronder de financiën en de statutenwijziging.

Ook hebben we afscheid genomen van twee bestuurders; onze creatieve aanpakker Jantine Akkerman en akkerbouwer Foppe Sinnema. Namens het DB heeft voorzitter Hendrik Galema deze bestuurders bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Gelukkig blijven we niet alleen achter. Akkelien Hettinga en Nynke Broersma gaan het DB versterken, zij hebben zich gisteravond voorgesteld en ook in de Efkes Buorkje kun je kennismaken met deze twee enthousiaste jonge boerinnen uit Friesland. Zo blijven we ons met elkaar inzetten voor de mooiste sector!

Eerder op de dag kregen wij helaas bericht dat Caroline van der Plas net als in maart  door ziekte niet aanwezig kon zijn, erg jammer, maar na een rondje bellen hebben we gelukkig een waardige vervanger kunnen vinden! NAJK voorzitter Roy Meijer heeft  lastminute een goeie presentatie gegeven over NAJK en alles wat daar mee samenhangt.
Er was veel ruimte voor vragen.
Na het officiële gedeelte was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Sipke de Boer!

AJF | ALV en voorgestelde statutenwijziging

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal op maandag 2 mei 2022 plaats vinden bij Restaurant Bergsma te Easterein. Alle AJF leden zijn hiervoor uitgenodigd.

De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur, inloop 19.45 uur.

In verband met nieuwe regelgeving is het voor de AJF van belang dat de statuten dit kalenderjaar 2022 worden aangepast. Het dagelijks bestuur is voornemens de huidige statuten te wijzigen. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering brengen we de nieuwe statuten ter stemming. Deze nieuwe statuten liggen hierbij ter inzage.

Concept akte statutenwijziging AJF wv 140422

 

Akkerbouwwerkgroep AJF weer fysiek van start met excursie

De akkerbouwwerkgroep zorgt voor de sectorale belangen vanuit de akkerbouw en komt in het winterseizoen maandelijks bij elkaar. Zij delen kennis met elkaar en organiseren de provinciale akkerbouwavonden.
Afgelopen week zijn ze na een lange periode van corona weer fysiek van start gegaan. De werkgroep had een excursie bij Bloembollen en Akkerbouwbedrijf Hettinga-Hanenburg georganiseerd. Na de rondleiding is er met elkaar  uitgebreid gesproken over ritnaalden en groei scheuren. Een probleem wat steeds moeilijker wordt en is voor boeren lastig te bestrijden mede door de inperking van gewasbescherming.

 

 

AJF tekent nieuw partnership met CRV

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en CRV hebben een overeenkomst ondertekend waarmee beide partijen een samenwerking aangaan.
De partnerovereenkomst tussen AJF en CRV is op donderdag 7 oktober ondertekend door Jantine Akkerman, vice voorzitter van de AJF en Jacob van der Bij en Tim Ubbels, tevens actief AJF-lid. Wij zijn erg blij met deze samenwerking en kijken uit naar de kennis uitwisseling met onze jonge boeren!

CRV BETTER COWS > BETTER LIFE

AJF is Grutsk op nieuwe samenwerking met CRV
Jantine Akkerman (AJF) Tim Ubbels (CRV) en Jacob van der Bij (CRV)

Geslaagde opening AJF-seizoen 2021/2022

Door corona is de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar niet doorgegaan en hadden we besloten de ALV én de startavond van het seizoen in één avond te organiseren. Aangezien iedereen elkaar een tijd niet had gezien was de insteek om er vooral een gezellige avond van te maken. Onze sponsor Silobags had hun bedrijfspand in Winsum beschikbaar gesteld en hier konden wij maandagavond onze leden en relaties ontvangen.

De avond werd geopend door AJF voorzitter Hendrik Galema en tijdens het officiële gedeelte werden de jaarstukken van de vereniging besproken waaronder het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar. Ook vond er een bestuurswisseling plaats. We hebben afscheid genomen van Uulco Brouwer en Joost Mulder. Twee gekozen bestuurders Veronica Brolsma en Jessica Knol gaan officieel verder als dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Tot slot is Hendrik Galema unaniem herkozen als voorzitter na zijn eerste jaar. Na het vergadergedeelte hebben we een pubquiz gedaan, onder leiding van quizmaster & DAJK-er Casper Mentink. Daarna was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Joop Obama & The Presidents.
Een goede start voor een nieuw AJF seizoen!