Cooperaties: “Structuur en Toekomst”

Onno van Bekkum  heeft een passie ontwikkelt voor coöperaties en is in 2010 zijn eigen bedrijf begonnen, Coop champions. Hij adviseert en verzorgt o.a. studies en cursussen en een avond zoals deze voor het provinciaal bestuur van de AJF. 

“Hoe belangrijk is coöperatief? Een klein deel van de aanwezige agrarische jongeren  heeft moeite met zich verbinden aan de coöperaties.  Daarna komt een discussie los over de bestaande coöperaties en hun structuur.  Van Bekkum stelt: “De Nederlandse landbouw kon niet florerend zijn zonder hun coöperaties en in de toekomst zal dat  ook zo blijven als je wat wilt blijven verdienen“.

Momenteel worden per week 2 coöperaties gestart,  vooral in de energievoorziening.  De coöperatie wordt asl vorm gekozen om dat de samenleving de graaicultuur zat is dat er sprake is van samenwerking.  “De sector is gebaat bij sterke coöperaties  en dat moeten we zuinig op zijn.” stelt Van Bekkum. Volgens hem zit de groei bij kenniscoöperaties. Om jonge ondernemers meer te betrekken tot de coöperatie zouden ze in een jongerenraad plaats moeten nemen,  dit is zeer leerzaam.  “ Je wordt serieus genomen en je hebt invloed.”  aldus van Bekkum

DB AJF zet piketpalen uit op kaderdag

Dinsdag 30 oktober is het Dagelijks Bestuur van de AJF de hei op geweest. De bestuurders zijn met Aepos onder begeleiding van Anko en Esther Postma op pad gegaan in de Kreallanden. Tijdens de wandeling is een nieuwe aanzet gegeven voor het aanpakken van het netwerk en de lobby van de AJF. In Nijbeets is de missie bepaald: AJF stiet foar in sûne takomst foar jonge boeren. “Boer wurde, boer wêse”.

“De boer en het Klimaat: een dynamisch duo”

Hoe afhankelijk is het klimaat van de boer?

Sprekers: Zwier van der Vegte, bedrijfsleider melkveeproefbedrijf De Mark en Emiel Elferink, onderzoeker bij CLM

Maandag 22 oktober, Duhoux Wirdum vanaf 20.00 uur

Boeren leven en werken in nauwe relatie met het klimaat. De klimaatverandering heeft dan ook direct effect op de landbouw. Tegelijkertijd heeft de landbouw zelf ook effect op het klimaat.

Klimaatverandering, broeikasgassen en de bijdrage van de landbouw daarin staan volop in de belangstelling. Er wordt veel over gezegd en geschreven: de koe komt in het nieuws als winderige, boeren latende methaanuitstoter, en lachgas blijkt door zijn sterke broeikaswerking minder grappig dan de naam doet vermoeden. Maar hoe groot zijn deze problemen nou werkelijk? Zwier van der Vegte is bedrijfsleider op melkveeproefbedrijf De Marke en betrokken bij het project Koeien en Kansen. Hij gaat in op de problematiek en de onderzoeken die er op dit moment op De Marke worden gedaan.  Emiel Elferink van CLM geeft zijn visie op wat door jullie en van der Vegte naar voren wordt gebracht. De avond wordt afgetrapt met een prikkelende klimaatfilm. Kortom genoeg stof voor discussie voor de melkveehouderijwerkgroep!

De bijeenkomst is onderdeel van de projecten  AJF Klimaat Neutraal Produceren en Klimaat voor  vernieuwing

Project Klimaat Neutraal Produceren

–          Mogelijkheden voor afdelingen voor bijeenkomsten en excursies

–          Praktijknetwerk  “Voer, mest, bodem,  de gesloten kringloop”

Klimaat café

–          Klimaat film

–          Presentatie Zwier van der Vegte, bedrijfsleider melkveeproefbedrijf De Marke

–          Reflectie Emiel Elferink , onderzoeker bij CLM

–         Discussie

[flagallery gid=3 name=Gallery]

Baan buiten bedrijf levert kennis op en voorkomt bedrijfsblindheid

Tijdens de 2 startavonden van de AJF vertelt elke avond een agrarische jongere over zijn ervaringen over werken naast het eigen bedrijf.

Sinds Marein van Norel per 1 september volledig thuis werkt, kijkt hij terug op een periode van ca. 5 jaar dat hij deels op het bedrijf, deels buiten het bedrijf werkte. “Je doet kennis op en  verbreedt je blik” zijn de voordelen volgens Marein. Ook wordt je netwerk groter en is de drempel lager om iemand anders te bellen.  Daarnaast haal je meer inkomsten binnen door werken buiten je bedrijf en ben je minder snel bedrijfsblind. Door zijn werk bij een accountantskantoor begrijpt hij de cijfers sneller. Toch kan hij ook de nadelen opsommen zoals: “Je hebt minder vrijheid bij 3 dagen werken in de week, het is meer passen en meten. Je hebt ook meer bazen”. volgens Marein. Daarbij blijven sneller werkzaamheden liggen op het agrarische bedrijf is zijn ervaring.  Tot slot geeft hij aan dat het meer vraagt van zijn vader. Dat moet de ander wel willen. Hij ziet als overeenkomst tussen werken thuis en werken voor een derde: “Je moet bepaalde omzet halen, ook je baas moet wat aan je verdienen”

“Bedrijfopvolging = Communiceren”

“Er moeten open lijnen zijn tussen de generaties en alles moet besproken kunnen worden om te komen tot een succesvolle bedrijfsovername” is de conclusie van het minisymposium “Bedrijfsopvolging; bewuste keuzes” Dit vond plaats op 11 September jl. in ’t Haske te Joure, georganiseerd door LTO Noord Fryslân, AJF en NAJK. Hierbij stonden de drie kernaspecten van overname centraal, namelijk juridische en fiscale aspecten, financiën en communicatie.

 Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord Fryslân opende het symposium. Hij zit zelf ook in een bedrijfsovernameproces met zijn zoon en benadrukte dat er goed overleg moet zijn en openheid over hoe over zaken wordt gedacht. Anko Postma, mede-eigenaar van Aepos, een bedrijf wat  is gespecialiseerd in coaching, training, interim projecten en assessments vervolgde de avond.  Het publiek werd opgewarmd door met een openhartig gesprek tussen Anko en Auke de Jong, mede-vennoot bij Wijn & Cultuurhoeve Thabor, een agrarisch bedrijf wat de wijnbouw en de schapenhouderij combineert met een vergaderlocatie, winkel, atelier en natuurcamping. Tijdens het serieuze interview werd het geheel luchtig gemaakt door de zogenaamde ouders van Auke, gespeeld door Sietske Dijkstra en Sjouke van Houten. “Er moet sprake zijn van wederzijds begrip en inlevend vermogen” volgens Auke. “Nadenken wat acties of handelingen eigenlijk voor de ander betekenen”. Hij vervolgt: “Zorg dat er buiten het werk om met elkaar gesproken wordt over het werk, maar ook over de emoties die aanwezig zijn.  Tot slot geeft Auke er ruimte moet zijn om als opvolger dingen anders te doen.

Hierna gingen de 110 bezoekers in 3 groepen uiteen om na elkaar 2 van de 3 workshops te bezoeken. Na een plenair terugkoppeling door Anko vatte Jorrit Postma, voorzitter AJF, daarna de uitkomsten van de workshops samen.

De financiële kant van bedrijfsovername werd toegelicht door Tjalling de Jong van de Rabobank. “Samenwerken tussen de ouder en de opvolger moet het doel hebben om het bedrijf te ontwikkelen, vermogen op te bouwen, resultaat optimaliseren en om een sociaal evenwicht te krijgen tussen gezin en bedrijf” Volgens Tjalling zijn er  4 pijlers waarop de bank let bij het verstrekken van een financiering: de ondernemer, de onderneming en omgeving, de rentabiliteit en het vermogen/zekerheid van het bedrijf.

Jeroen Boele, van Alfa accountants vertelde over de fiscale consequenties van bedrijfsovername waarbij de landbouwvrijstelling een belangrijk aspect is. Het is de grote vraag of deze er blijft in de toekomst. Een actie hierop kan herwaardering zijn. Belastingen, doorschuiven, overdrachtsbelastingen, schenken erf-belasting, meerwaardeclausule’s, zijn aspecten welke behandeld zijn tijdens de workshop.

Over de communicatieve kant van bedrijfsovername vertelde Helène Roele van LTO Noord advies, werkzaam als ondernemingscoach en mediator. “De gunfactor is een zeer belangrijk aspect. Dit kan mede tot stand komen door goed te communiceren met het hele gezin“ volgens Helene. “Het is belangrijk voor alle partijen om water bij de wijn te doen om het voor elk familielid acceptabel te maken” Zij stelt ook dat het belangrijk is dat zaken goed worden vastgelegd. Zij sluit af met het statement: “Bedrijfsopvolging/samenwerken is een management van verwachtingen”

Kortom een geslaagd symposium wat aanleiding geeft voor verdere verdieping.

AJF van start met Baan buiten bedrijf

De startavonden voor afdelingsbestuurders van AJF staan maandag 17 en dinsdag 18 september in het teken van Baan Buiten Bedrijf waarbij Pieter van der Valk namens AB Fryslan een belangrijke rol speelt. Na een korte toelichting wat AJF en NAJK de afdelingen te bieden hebben, vertelt een agrarische jongere die naast het bedrijf ook buiten de deur werkt over zijn ervaringen. Het tweede deel van de avond wordt gekeken naar vaardigheden die daarbij komen kijken. Pieter van der Valk zal op zijn eigen interactieve wijze vragen bespreken zoals “Hoe vind ik werk dat bij mij past, waar en hoe zoek ik vacatures, hoe kom ik goed over bij toekomstige werkgevers tot hoe maak ik goede afspreken met een werkgever”

AJF Project ‘Klimaat Neutraal Produceren’

Inmiddels hebben de eerste afdelingen  bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project. Het is tot eind oktober 2013 mogelijk voor de afdelingen om  evt. in samenwerking met anderen om een avond of excursie met een expert te houden. Ook gaat het eerste (praktijk)netwerk van start over energiebesparing- en opwekking o.l.v. Andries van der Meer. Voor het  tweede netwerk: ‘Voer, mest, bodem, de gesloten kringloop’  worden nog deelnemers gezocht. De startdatum is gesteld op dinsdag 9 oktober. Aanmelden via mwieldraaijer@ajf.najk.nl

Jaagt de gans de koe uit de wei?

Half juni waren de sponsoren van de AJF te gast op het melkveebedrijf van familie Attema in Ferwoude.  Naast het melkvee zijn er ook stieren, fokschapen, lammeren en een loonwerktak. Aan de keukentafel is eerst een update gegeven van alles wat de AJF gedaan heeft het afgelopen jaar en waar  AJF momenteel aan werkt. Met nadruk op het project van AJF ‘Klimaat Neutraal Produceren’. “Jaagt de gans de koe uit de wei?” verder lezen

“De dyk over of niet”

Vrijdag 22 juni heeft de AJF Akkerbouwwerkgroep in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en de Stichting De Bildtse Aardappelweken het symposium ‘De dyk over of niet”  georganiseerd. “De dyk over of niet”, staat voor de bewuste keuze van jongeren voor het platteland. Veel talentvolle, ambitieuze, goed opgeleide (agrarische) jongeren staan op een gegeven moment voor de keuze. Blijf ik in de regio waar ik geboren ben of zelfs op het ouderlijk bedrijf, of vertrek ik de “wijde wereld” in. Tegen de achtergrond van krimpregio’s en vergrijzing op het platteland zijn op het symposium mensen aan het woord geweest die juist hebben gekozen voor het platteland om van daaruit hun mogelijkheden ten beste benutten. Wilco de Jong, voorzitter van het NAJK was avondvoorzitter en gespreksleider. De sprekers waren:

– Wytse Oosterbaan is directeur APH groep uit Joure. APH exporteert vanuit Joure met name machines voor de aardappelteelt naar onder andere Rusland, Oekraïne, Polen en China.

–  Titus Vogt, ondernemer Jumbo Dokkum. Vogt koos niet voor het familiebedrijf (Hema Dokkum) maar begon een eigen carrière in Dokkum en ontwikkelde een bijzondere visie op het ondernemerschap.

– De oprichters van Cyell Mode, Cynthia Kooi en Ella Wiersma. Cyell is een damesmode bedrijf. Met dames bad- en nachtmode hoort het bedrijf bij de top van Europa. De hoofdlocatie zit in Oude Leije.

Deze drie sprekers vertelden allen een ontzettend boeiend verhaal waarbij goed naar voor kwam waarom ze gekozen hebben om in de regio te blijven. Wytse Oosterbaan kan zijn onderneming goed runnen vanuit Joure. De internationale onderneming is voornamelijk bezig met export van machines, de locatie is daarbij niet erg van belang.  Ook Cyntia Kooi en Ella Wiersma kunnen hun onderneming wat voorheen een loods was waarbij allerlei landbouwactiviteiten hebben plaats gevonden goed runnen. Ze moeten er dan ook niet aan denken om een onderneming te runnen vanuit een duur pand in Amsterdam. Het Friese platteland is voor hun toch het meest ideale. Titus Vogt zag ook geen belemmeringen om in Dokkum twee Jumbo supermarkten te beginnen. Met het proberen de beste te zijn en de creatiefste kom je een heel eind volgens Titus Vogt.

Na afloop van het symposium konden de jongeren nog genieten van een prachtig stukje muziek van de feetwarmers. Het was in ieder geval een ontzettend geslaagde bijeenkomst  met een opkomst van bijna 100 man.