“Grutsk” op de verlenging van het partnership met de Friese Rabobanken!

Met gepaste trots mogen we bekendmaken dat Friese Rabobanken de sponsorovereenkomst met de AJF met maar liefst drie jaar verlengd heeft!

Gistermiddag heeft de ondertekening plaats gevonden in Sint Jacobiparochie op ’t Hiem bij vicevoorzitter Jantine Akkerman.
De AJF kan hiermee activiteiten organiseren waarbij leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. De AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over 23 afdelingen in Friesland. Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning maar de Rabobank biedt ook faciliteiten en vervult graag een rol van betekenis bij de ontwikkelingen van een vitale agrarische sector in Friesland. De ondersteuning van de AJF sluit aan bij het thema Banking4Food binnen de missie Growing a better world van de Rabobank. Rabobank draagt op deze wijze bij aan een groeiend en zelfbewust agrarisch ondernemerschap.Als coöperatieve bank met een agrarische oorsprong voelt de Rabobank zich nauw betrokken bij onze agrarische sector..

Landbouwstart & AJF verlengen opnieuw samenwerking!

Wij hebben wederom goed nieuws! Het aflopende sponsorcontract met Fosfaatrecht.nu (Landbouwstart) is met twee jaar verlengd. In tijden van (corona) crisis zijn wij extra dankbaar dat sponsoren onze vereniging trouw blijven. Op donderdag 28 april hebben Hendrik Galema, voorzitter AJF en Leon Veltman van Fosfaatrecht.nu de samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondersteuning van jonge agrarische ondernemers is een belangrijk speerpunt voor Landbouwstart.

Landbouwstart staat voor moderne handel!
Wat verstaan ze onder modern?
Verregaande automatisering, vernieuwde concepten en vooral producten en diensten die voor uw als veehouder een meerwaarde hebben.

Landbouwstart is het bedrijf achter verschillende bekende agrarische websites met betrekking tot de online handel in fosfaatrechten, VVO’s, voeders, gebruiksgrond en meer en doen hun uiterste best de agrarische handel simpel, modern en transparant te laten verlopen op een vernieuwende manier.

Leon Veltman (Lanbouwstart) – Hendrik Galema (AJF)

Spinder verlengd samenwerking met AJF!

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met Spinder Dairy Housing Concepts gevestigd in Drachten. Afgelopen maand tekenden beide partijen het nieuwe sponsorcontract en verlengen daarmee de samenwerking voor maar liefst 3 jaar. Jehannes Bottema namens Spinder en AJF-penningmeester Uulco Brouwer maakten de afspraken voor de samenwerking en zijn blij dat dat de Agrarische Jongeren in Friesland hun kennis hiermee kunnen vergroten. Met de bijdrage van Spinder kunnen we activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de agrarische sector. Spinder ziet dat de jeugd de toekomst heeft en speelt daarop in.

Spinder levert alles voor een comfortabele stalinrichting en maakt steeds slimmer meubilair voor in de ligboxenstal: de leefomgeving van de koe!  Spinder is de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen en staat met name voor KWALITEIT.

Uulco Brouwer (AJF) en Rudmer Hilverda (Spinder) ondertekenen de samenwerking!