AJF | ALV en voorgestelde statutenwijziging

Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal op maandag 2 mei 2022 plaats vinden bij Restaurant Bergsma te Easterein. Alle AJF leden zijn hiervoor uitgenodigd.

De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur, inloop 19.45 uur.

In verband met nieuwe regelgeving is het voor de AJF van belang dat de statuten dit kalenderjaar 2022 worden aangepast. Het dagelijks bestuur is voornemens de huidige statuten te wijzigen. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering brengen we de nieuwe statuten ter stemming. Deze nieuwe statuten liggen hierbij ter inzage.

Concept akte statutenwijziging AJF wv 140422

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.